PensionDanmark: Jyllandsposten glemmer kundernes faktiske fortjeneste

Jyllands-Posten bringer i dag et tema om frit valg i og mellem pensionsselskaberne bl.a. på baggrund af en opgørelse over selskabsafkast for de seneste ti år.

Artiklen giver anledning til at minde om tre forhold – som desværre ikke fremgår af artiklen:

1. PensionDanmarks investeringsafkast ser ud til at blive tocifret igen i år. På baggrund af afkastet til dags dato forventes et investeringsafkast på omkring 11 pct. før skat i 2010. Efter fradrag af 15 pct. pensionsafkastskat, vil det være den forrentning, som kunderne vil få tilskrevet deres pensionsopsparing. Det vil være blandt branchens absolut højeste.

2. PensionDanmarks model med markedsforrentning, hvor medlemmerne får hele afkastet direkte overført til deres konto, viser sig igen i år at være et stærkt konkurrencedygtigt pensionsprodukt for alle alders- og faggrupper. Det skyldes dels PensionDanmarks livscyklusprodukt, hvor risikoen aftrappes med alderen, dels bestyrelsens valg, at hele afkastet både i gode år og dårlige år skal tilfalde medlemmerne. De seneste fem år har medlemmerne fået en forrentning på over 50 pct. efter skat, hvilket er langt mere end i modsvarende gennemsnitsrenteprodukter.

Kontorente 2005 2006 2007 2008 2009 2010 forventet Akk. 2005 - august 2010 Akk. 1993 - august 2010

PensionDanmark

5,50 6,00 6,00 2,50 12,4* 10,4 50,8 161,2
Industriens Pension 5,50 5,00 6,20 6,50 2,50 6,00 36,1 95,0
PKA Sygeplejersker 4,93 5,25 7,00 5,00 2,75 2,75 31,0 110,3
Jurister og Økonomer 4,25 6,25 5,25 4,00 4,00 3,75 30,8 144,5
Nordea Liv 4,50 4,60 5,50 6,00 1,90 2,92 28,2 151,3
PFA 4,50 4,50 4,50 5,30 3,00 3,00 27,5 148,7
PenSam Liv 6,50 6,00 3,00 2,42 3,00 3,00 26,3 107,2
MP Pension 4,25 4,25 4,25 4,25 3,25 3,40 26,1 95,6
Danica 4,50 4,50 4,50 5,50 1,70 2,75 25,8 140,3
Sampension 4,50 4,50 4,50 4,42 2,13 2,13 24,3 129,5

 

*Skyldes udlodninger af reserver til kunderne.
Anm.: For PensionDanmark er det til og med september 2010.

Afkast efter skat 2005 2006 2007 2008 2009 1. halvår 2010 Akk. 2005 - august 2010 Akk. 1993 - august 2010
Industriens Pension 14,1 6,4 0,2 3,7 11,0 12,4 57,4 260,0
Jurister og Økonomer 18,8 4,9 1,5 3,0 5,2 7,9 47,9 242,9
PFA 12,3 2,7 0,8 2,1 5,4 6,5 33,2 200,8
PensionDanmark 12,8 6,0 2,3 -9,8 12,4 7,4 33,2 219,4
Sampension 12,9 2,7 -1,7 1,2 0,9 11,9 30,2 195,9
Nordea Liv 10,8 3,9 2,1 -1,8 6,1 6,1 29,9 268,4
PKA Sygeplejersker 16,5 7,1 -1,7 -8,0 6,4

7,6

29,2 205,0
MP Pension 13,5 -1,2 1,9 -6,5 13,9 5,9 28,9 181,5
Danica 10,1 2,7 1,1 -1,1 5,9 4,4 25,0 201,3
PenSam Liv 12,0 3,3 -0,3 -9,3 2,1 5,7 12,9 109,5

Se opgørelsen fra Berlingske Tidende.

3. PensionDanmark indførte i 2003 Frit Puljevalg, hvor medlemmerne fik mulighed for at vælge en anden formuesammensætning og andre formueforvaltere på deres opsparing til kapital- og ratepension. 80 pct. af medlemmerne er tilfredse med valgmuligheden – og af dem, der er tilfredse med valgmuligheden, kunne 20 pct. overveje at gøre brug af ordningen. I dag kan det konstateres, at det et par procent af medlemmerne, der har valgt at justere på formuesammensætningen eller vælge andre forvaltere. Det er meget tilfredsstillende, at medlemmerne har taget positivt mod valgmulighederne, og antallet der i praksis har valgt at gøre brug af valgmulighederne skal nok også ses i lyset af den meget attraktive forrentning, medlemmerne har fået på deres opsparing.

PensionDanmark investerer i Maritime Investment Fund II

Læs mere

PensionDanmark har valgt totalentreprenør til DFDS’ domicilbyggeri

Læs mere

Guld til bæredygtigt PensionDanmark-byggeri på Islands Brygge

Læs mere
Læs flere nyheder