PensionDanmark: Små pensionsopsparinger skal samles op i ATP

Der er rigtig god pensionsøkonomi i at samle sine pensionsopsparinger. Det giver et bedre overblik, og man betaler kun omkostninger til administration ét sted.

Det bedste er, at folk husker at flytte deres gamle opsparing med over i deres nye ordning, når de skifter job. Men der er også brug for at give lønmodtagere med helt små opsparinger den service, at de kan få flyttet små pensionsopsparinger over på deres ATP-konto, mener PensionDanmark.

PensionDanmark har knap 600.000 medlemmer. Hvert år kommer der 40.000 nye til, fordi de bliver ansat på en overenskomst, som har pension i PensionDanmark – og 40.000 stopper med at få indbetalinger, fordi de skifter job til en anden branche.

”Vi opfordrer nye medlemmer til at flytte deres gamle pensionsopsparing med. Til medlemmer, der stopper, anbefaler vi, at de flytter deres opsparing hos os over i deres nye pensionsordning,” siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.

Brancheaftale løser desværre ikke problemet

Der er mellem alle pensionsselskaber indgået en såkaldt jobskifteaftale, der indebærer, at man omkostningsfrit kan flytte sin ”hvilende pensionsopsparing” til sin nye pensionsordning, hvis det sker inden for 36 måneder – og uden tidsgrænse for små opsparinger.

Det har dog ikke forhindret en fortsat vækst i hvilende pensionsopsparinger, som Jyllands-Posten i de seneste dage har sat fokus på.

Små opsparinger bør samles op i ATP

”Udfordringen er, at mange desværre ikke udnytter flyttemuligheden. For lønmodtagere, der kun har været med i en pensionsordning i f.eks. 1-2 år, og derfor kun har en lille opsparing i den ordning, vil det være oplagt, hvis det bliver muligt at indgå en aftale om, at små hvilende opsparinger – mindre end f.eks. 25.000 kr. – kan overføres til lønmodtagerens konto i ATP. Den følger lønmodtageren gennem hele arbejdslivet, så det vil spare dem for mange overflødige omkostninger,” siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.

Og sparede omkostninger har stor betydning for pensionerne. 1.000 kr. om året i sparede administrationsomkostninger bliver til i alt 70.000 kr. mere i pensionsopsparing gennem et 40-årigt arbejdsliv. Det svarer til mere end 5.000 kr. om året i livsvarig alderspension.

”Det vil især være betydningsfuldt for lønmodtagere med hyppige jobskifte og mange perioder uden job, som i dag får deres arbejdsmarkedspension spredt på mange forskellige ordninger. Pengene bliver også i visse tilfælde udbetalt som "bagateludbetalinger" med 60 pct. skat, dvs. opsparingens pensionsmæssige formål forspildes,” siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.

Ordningen skal være frivillig

Han understreger samtidig, at der er stor forskel på behovet for sådan en løsning fra selskab til selskab.

”Hvis forslaget gennemføres skal det naturligvis være frivilligt for selskaberne at tilmelde sig ordningen. Sådan var det også, da vi i sin tid var med til at starte PensionsInfo, der i dag er en stor succes med udbredelse til hele branchen. Det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved stor jobmobilitet. Det er en stor styrke for Danmark og det er vigtigt, at pensionssystemet bakker op herom med praktiske og enkle løsninger,” slutter adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.

Samme omkostningssats for alle medlemmer i PensionDanmark

Alle medlemmer i PensionDanmark – bidragsaktive, hvilende og pensionister – betaler 408 kr. i administrationsomkostninger i 2010. Det er blandt de laveste administrationsomkostninger i branchen. PensionDanmark opkræver ingen gebyrer ved flytning af opsparing i PensionDanmark.

PensionDanmark investerer i Maritime Investment Fund II

Læs mere

PensionDanmark har valgt totalentreprenør til DFDS’ domicilbyggeri

Læs mere

Guld til bæredygtigt PensionDanmark-byggeri på Islands Brygge

Læs mere
Læs flere nyheder