Rigtige afkasttal giver et retvisende billede

DR 1 Penge havde onsdag tema om pension.

Indslaget indeholdt en afkast-sammenligning for selskaberne i branchen for de senest 10 år lavet af Jørgen Svendsen for DR. Der var beklageligvis anvendt et forkert afkast for PensionDanmark for 2009 (10,5 pct. før skat, der alene repræsenterer aktiverne tilknyttet egenkapitalen og den beskedne del af porteføljen, som vedrører personer med de gamle rentegarantier). Anvendes det mere retvisende afkasttal for 2009 (14,2 pct. før skat) løftes PensionDanmarks afkast for ti-års perioden op i midterfeltet.

Set over hele PensionDanmarks levetid (siden 1993) er der opnået et konkurrencedygtigt afkast på i gennemsnit 7,8 pct. p.a.

For medlemmerne er det afgørende, hvor stor en rentetilskrivning, de får på deres opsparing. I perioden fra 2000-2009 har PensionDanmarks medlemmer fået en rentetilskrivning på sammenlagt 71,4 pct. efter skat på deres opsparing til livsvarig alderspension. Det er blandt de højeste i branchen.

Rentetilskrivning på medlemmernes opsparing til livsvarig alderspension

Årlig tilskrivning 2005 2006 2007 2008 2009 Akkumuleret 2005-2009 Akkumuleret 2000-2009
PensionDanmark

5,5

6,0

6,0

2,5

12,4

36,6

71,4

PensionDanmark investerer i Maritime Investment Fund II

Læs mere

PensionDanmark har valgt totalentreprenør til DFDS’ domicilbyggeri

Læs mere

Guld til bæredygtigt PensionDanmark-byggeri på Islands Brygge

Læs mere
Læs flere nyheder