Bare ét års arbejde booster pensionsopsparingen

Beskæftigelsen stiger herhjemme. Bare et enkelt års arbejde frem for ledighed har stor betydning for pensionsopsparingen, viser nye tal fra PensionDanmark.

Det går fremad med beskæftigelsen herhjemme. Og for mange vil det at komme i arbejde samtidig betyde, at der begynder at tikke penge ind løbende på pensionskontoen.

På den korte bane syner det måske ikke af meget, men på lang sigt kan bare ét år i et job med pensionsindbetalinger frem for ledighed i den grad mærkes på opsparingen til alderdommen. Det viser en ny beregning fra PensionDanmark.

Et 30-årigt medlem, der i det næste år er beskæftiget i stedet for ledig, vil få indbetalt ca. 34.500 kr. på selve opsparingen i PensionDanmark. Når medlemmet når pensionsalderen som 70-årig, vil bare det ene års pensionsindbetalinger have øget opsparingen med samlet set ca. 92.000 kr. (2015-prisniveau).

”Eksemplet viser, at det på flere måder gør en forskel at være i arbejde. For det betyder ikke bare lønkroner på kontoen for den enkelte, men også at pensionsopsparingen vokser markant. Derfor er der flere grunde til at glæde sig, når det går fremad med beskæftigelsen,” siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.

At det ene års indbetalinger på 34.500 kr. i eksemplet kan booste opsparingen med ca. 92.000 kr. efter 40 år, skyldes primært den forrentning, der løbende sker af pengene på pensionskontoen, når de investeres. 

Hvor meget ét års beskæftigelse frem for ledighed præcist betyder for pensionen, afhænger af, i hvilken alder ledigheden indtræffer, og om der er tale om en sammenhængende ledighedsperiode.

De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at beskæftigelsen for lønmodtagere er vokset med 30.000 personer - 1,2 pct. - fra januar 2014 til januar i år.

Samme positive udvikling ses i de brancher, som PensionDanmarks medlemmer er beskæftiget inden for. Her måles beskæftigelsesudviklingen i antallet af medlemmer med pensionsindbetalinger – de såkaldt bidragsaktive medlemmer.

I januar i år var der næsten 2.000 flere bidragsaktive medlemmer end i samme måned i 2014. Det svarer til en stigning på 1 pct. Og samlet set har antallet af bidragsaktive medlemmer i PensionDanmark været højere igennem hele 2014 sammenlignet med 2013.

Den generelle stigning i antallet af bidragsaktive medlemmer smitter også af på de løbende pensionsindbetalinger til PensionDanmark. De steg i 2014 med 300 mio. kr. til ca. 11,1 mia. kr.

PensionDanmark investerer i forskerparken COBIS

Læs mere

Skibsvrag i kælderen til boligbyggeriet Skibet i Køge

Læs mere

International arkitekturpris til Vejle Psykiatri

Læs mere
Læs flere nyheder