PensionDanmark bygger ungdomsboliger til studerende

Boligfonden DTU og PensionDanmark etablerer et fælles selskab, som skal op-føre og udleje ungdomsboliger til studerende på Danmarks Tekniske Universitet, DTU. De første byggeprojekter sættes i gang i 2017.

På billedet optræder fra venstre: Marius Møller, direktør i PensionDanmark Ejendomme, Mikael Hyttel Thomsen, direktør i Boligfonden DTU, Torben Möger Pedersen, administrerende direktør for PensionDanmark, og Claus Nielsen, direktør for Danmarks Tekniske Universitet.

PensionDanmark og Boligfonden DTU har indgået en samarbejdsaftale vedrørende udvikling af boliger til studerende og midlertidigt ansatte på Danmarks Tekniske Universitet, DTU. Ungdomsboligerne skal placeres, hvor der er et behov og efterspørgsel på lang sigt og sikre de studerende boliger tæt på uddannelsesstederne.

Aftalen er kommet i stand, fordi Danmarks Tekniske Universitet har et ønske om at kunne tilbyde prisbillige lejeboliger til sine studerende, gæsteforskere og undervisere. Boligerne placeres, så transporttiden til uddannelsesstedet i Lyngby ikke overstiger 30 minutter.

Boligerne bliver udviklet i et fælles selskab, som Boligfonden DTU lejer boligerne af og videreudlejer til de studerende. Boligfonden DTU kommer til at stå for den løbende administration og drift af boligerne, mens PensionDanmark bidrager med byggekompetencer til udvikling af koncept for boligerne samtidig med, at PensionDanmark bliver den langsigtede ejer af boligerne.

Det er målet at igangsætte flere projekter i 2017 og dermed imødekomme den store efterspørgsel efter boliger til studerende.

”Vi har udviklet en spændende model for et langsigtet samarbejde med Boligfonden DTU. Samarbejdet vil bidrage til at reducere boligmanglen for unge studerende samtidig med, at det vil sikre et stabilt og fornuftigt afkast til PensionDanmarks medlemmer. Modellen kan også anvendes på andre uddannelsesinstitutioner, og PensionDanmark er åben for at indgå flere af denne type samarbejdsaftaler,” siger Torben Möger Pedersen, administrerende direktør i PensionDanmark.

”Behovet for yderligere boliger til det segment vi servicerer, er så stort, at det alene løses gennem nye samarbejdskonstellationer og vi har forsigtigt kommunikeret, at vi skal bruge 1300 nye boliger så hurtigt som muligt. Reelt set er behovet langt større, når vi indkalkulerer boliggarantier i et studieforløb,” siger Mikael Hyttel Thomsen, direktør i Boligfonden DTU.

Invitation til dialogmøde 3 om livsstilsboliger 50+ i Kildebjerg Ry den 14. november kl. 17-19

Læs mere

PensionDanmark tilslutter sig The Investor Agenda

Læs mere

Rejsegilde på udvidelse af MOE-domicil

Læs mere
Læs flere nyheder