PensionDanmark går sammen med A.P. Møller Holding i ny Afrika-fond

A.P. Møller Holding, PensionDanmark, PKA og Lægernes Pension har sammen etableret en ny infrastrukturfond, Africa Infrastructure Fund I, der skal foretage investeringer i infrastruktur i Afrika. Fondens fire anker-investorer har givet et samlet investeringstilsagn på 550 mio. USD til fonden.

Africa Infrastructure Fund I har fokus på investeringer i infrastruktur, inden for især transport og energi, i Afrika. Fondens investeringer skal understøtte bæredygtig økonomisk vækst og velstand i Afrika og skal samtidig generere attraktive afkast til fondens investorer.

Fonden vil være åben for investeringstilsagn fra såvel danske som internationale investorer i de næste 12 måneder. Fondens forventede levetid er 10 år, og som udgangspunkt er målet at foretage 10 til 15 investeringer i alt.

Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark: ”Vi er meget tilfredse med at være blandt anker-investorerne i Africa Infrastructure Fund I. Vi ser det som en enestående mulighed for at investere i en region med høj økonomisk vækst og attraktive investeringsmuligheder sammen med en partner, A. P. Møller Capital, der har omfattende erfaringer med investeringer i regionen kombineret med et stærkt netværk og en stærk pipeline af attraktive investeringsmuligheder. Fonden er et godt eksempel på, hvordan vi som investorer på samme tid kan sikre medlemmerne et godt afkast og medvirke til opfyldelsen af FNs verdensmål ved at mobilisere privat kapital i stor skala”.

PensionDanmark har tidligere investeret i afrikansk landbrugsjord, bæredygtige landbrugsprojekter og vedvarende energiinfrastruktur som Lake Turkana vindmølleprojektet i Kenya.

Flere bæredygtige boliger og byrum på Islands Brygge

Læs mere

PensionDanmark har holdt det fjerde dialogmøde om Livsstilsboliger 50+ i Kildebjerg Ry

Læs mere

Invitation til dialogmøde 4 om livsstilsboliger 50+ i Kildebjerg Ry den 14. januar 2019

Læs mere
Læs flere nyheder