PensionDanmark investerer i britiske tog

Med en investering i britiske Angel Trains, der udlejer tog, udbygger PensionDanmark nu investeringerne i infrastruktur.

PensionDanmark føjer nu tog til sin portefølje af investeringer i infrastruktur. Det sker med en investering i den britiske togudlejningsvirksomhed Angel Trains.

Virksomheden har en portefølje på ca. 4.500 togvogne – lokomotiver og vogne – som udlejes til de selskaber i Storbritannien, der håndterer togdriften.

PensionDanmarks investering sker via et konsortium med Abu Dhabi Investment Authority, Swiss Life Asset Managers og en institutionel investor fra Asien. Konsortiet har erhvervet aktier i Angel Trains via infrastrukturforvalteren AMP Capital, der med konsortiets andel nu har en majoritetsandel i virksomheden.

”Vi er meget tilfredse med denne investering. Togene lejes ud til operatørerne på lange lejekontrakter, og det sikrer en stabil indtjening til Angel Trains og dermed gode afkast til vores medlemmer i en lang årrække. Samtidig er der tale om en ny type investering, som supplerer og sikrer yderligere spredning i vores infrastrukturporte-følje,” siger Head of Alternative Investments Claus Lyngdal, PensionDanmark.

PensionDanmark har direkte og indirekte investeringer i infrastruktur på ca. 18 mia. kr. Investeringerne er udbygget markant i de seneste år med investeringer i vindmølleparker i Danmark, USA og Storbritannien, transmissionsanlæg i Holland og Tyskland samt biomassefyrede kraftværker i Storbritannien.

Flere bæredygtige boliger og byrum på Islands Brygge

Læs mere

PensionDanmark har holdt det fjerde dialogmøde om Livsstilsboliger 50+ i Kildebjerg Ry

Læs mere

Invitation til dialogmøde 4 om livsstilsboliger 50+ i Kildebjerg Ry den 14. januar 2019

Læs mere
Læs flere nyheder