PensionDanmark investerer i naturgasinfrastruktur

PensionDanmark har i dag købt 40 pct. af naturgasanlægget Noordgastransport (NGT), der leder naturgas fra felter i Nordsøen til forarbejdning i Holland. Investeringen er den første af sin art for et dansk pensionsselskab.

Som det første danske pensionsselskab investerer PensionDanmark nu i det europæiske transmissionsnet. Det sker med en milliardinvestering på 1,3 mia. kr. i gastransmissionsanlægget NGT i Holland.

Investeringen i NGT er en del af PensionDanmarks investeringer i infrastrukturaktiver og supplerer dermed investeringerne i vindmølleparker og biomasseanlæg.

 ”Investeringen vil give en stabil indtjening i en lang årrække - uafhængigt af kon-junkturudviklingen. Det er hele formålet med vores investeringer i infrastruktur, som dermed giver vores medlemmer et attraktivt og inflationssikret afkast,” siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.

NGT består af to offshore-platforme, en 470 km. lang gasledning og en forarbejdningsterminal på nordkysten i Holland. Herfra distribueres gassen videre ud i det hollandske gas-net.

Det er en række energiselskaber, der er medejere af anlægget. Driften varetages af det franske energiselskab GDF-Suez, som også er aktionær i NGT.

PensionDanmark har købt de 40 pct. af NGT af energiselskabet TAQA fra De Forenede Arabiske Emirater. Det nye ejerskab er bl.a. betinget af EU-godkendelse.

PensionDanmark har i dag direkte investeringer i infrastrukturaktiver på godt 9 mia. kr. og forventer at investere yderligere 9 mia. kr. i infrastruktur over de næste 4 år.

Fakta om investeringen:

NGT består af to offshore-platforme, en 470 km. lang gasledning og en forarbejd-ningsterminal på nordkysten i Holland. Gasledningen har en kapacitet på 42 mio. m3 pr. døgn. GDF Suez står for driften af NGT. NGT er ejet af GDF Suez (38,57 pct.), XTO Energy (10 pct.), Rosewood Ressources (11,43 pct.) og PensionDanmark, som nu har købt en andel på 40 pct. fra TAQA. TAQA er et internationalt energiselskab med aktiviteter i 11 lande og hovedsæde i Abu Dhabi i de Forenede Arabiske Emirater.

PensionDanmark modtager international pris

Læs mere

PensionDanmark på Folkemødet 2019

Læs mere

PensionDanmark vinder SDG Tech Award

Læs mere
Læs flere nyheder