Pensionsordningen

Pensionsordningen i PensionDanmark er etableret for at sikre medlemmerne og deres familier økonomisk ved bortfald eller reduktion af arbejdsindtægten samt ved død.  

Pensionsordningen omfatter opsparing til alderdom, forsikringer vedrørende førtidspension, visse kritiske sygdomme og dødsfald, samt en sundhedsordning.

Det højst prioriterede formål med pensionsordningen er opsparing til alderspension, som skal supplere folkepension og ATP.  

Typisk pensionsordning

Hovedparten af PensionDanmarks medlemmer er omfattet af en af følgende tre produktlinjer:

• Basisdækning til medlemmer med små bidrag og deltidsbeskæftigelse.

• Standarddækning som omfatter de fleste medlemmer.

• Individuel Dækning for medlemmer på funktionæroverenskomster med relativ høj løn.

Pensionsbidragene fordeles, så mest muligt anvendes til opsparingsformen aldersopsparing. Derefter fordeles resten typisk med 50 pct. til ratepension og 50 pct. til livsvarig pension. Ud over opsparing til alderspension har medlemmerne en række forsikringsdækninger, hvis de tilkendes offentlig førtidspension, kommer i fleksjob, får en kritisk sygdom eller dør. De fleste medlemmer  har desuden adgang til rådgivning og behandlingstilbud i PensionDanmark Sundhedsordning.

De tre vigtigste produktlinjer

    Basis-dækning Standard-dækning Individuel dækning
Alder Livsvarig pension Ja Ja Ja
  Ratepension (valgfri) Ja Ja Ja
  Aldersopsparing Ja Ja Ja
Førtidspension

Supplerende førtidspension (årlig ydelse)

  36-72.000 kr. 1) 40 procent af løn 1)
  Opsparingssikring   Opsparings-bidrag 2) Opsparings-bidrag 2)
  Engangsudbetaling (skattefri) 6) 100.000 kr. 1) 100.000 kr. 1) 100.000 kr. 1)
Fleksjob Opsparingssikring   Opsparings-bidrag 3) Opsparings-bidrag 3)
Visse kritiske sygdomme Engangsudbetaling (skattefri) 100.000 kr. 1) 100.000 kr. 1) 100.000 kr. 1)
Dødsfald Opsparing efter afgift - dog mindst (skattefri) 250.000 kr. 4) 500.000 kr. 5) 750.000 kr. 5)
Forebyggelse PensionDanmark Sundhedsordning Ja Ja Ja
Antal aktive medlemmer, ca.   47.000 325.000 7.000
 
1) Det enkelte medlem kan vælge, at dækningen skal hæves eller sænkes med 50 procent.
 
2) Det tidligere opsparingsbidrag fratrukket bidraget til Den Supplerende Arbejdsmarkedspension.
 
3) Det tidligere opsparingsbidrag fratrukket bidraget fra fleksjobansættelsen og bidraget til Den Supplerende Arbejdsmarkedspension.
 
4) Det enkelte medlem kan vælge, at mindstebeløbet skal hæves til 500.000 kr. eller sættes til 0 kr., så kun opsparingen efter afgift udbetales. 
 
5) Det enkelte medlem kan vælge, at mindstebeløbet skal hæves til 1.000.000 kr. eller 750.000 kr., sænkes til 250.000 kr. eller sættes til 0 kr., så kun opsparingen efter afgift udbetales. 

 

6) Halvdelen af engangsbeløbet ved førtidspensionering forskudsudbetales, når medlemmet har været i ressourceforløb i mindst 12 måneder.

Afkast og udbetaling

Medlemmerne får forrentet deres opsparing med det opnåede markedsafkast på PensionDanmarks investeringer, og afkastet sættes ind på medlemmernes pensionskonto måned for måned. Medlemmernes alder afgør deres risikoprofil, hvor investeringsrisikoen aftrappes med alderen.

Medlemmerne kan i høj grad selv bestemme, hvornår og hvordan pensionen skal udbetales. Det skal sikre en fleksibel overgang fra arbejdslivet til livet som pensionist. 

PensionDanmarks Rådgivningsbus

PensionDanmarks Rådgivningsbus kører ud til medlemmer i hele landet med information om pension og sundhed. 

Læs mere