Samspil med offentlige ydelser

PensionDanmarks produkter er indrettet som supplement til – og ikke en erstatning for – de offentlige ydelser og tilbud. Det er de bl.a. for at bidrage til at sikre det bedst mulige samspil med og mindske modregning i de offentlige ydelser.

Ved fastlæggelse af udbetalingsmønster og satser tilstræbes, at beskatningen bliver mindst mulig. Derfor forsøger vi at undgå eller minimere, at udbetalinger eller ydelser fra PensionDanmark fører til hel eller delvis modregning i ydelser fra det offentlige.

PensionDanmark sikrer derfor, at den størst mulige andel af indbetalingerne anvendes til den særlige opsparingsform aldersopsparing. Udbetalingerne fra aldersopsparing beskattes ikke og fører ikke til reduktion af medlemmets udbetalinger af offentlige ydelser i form af fx pensionstillæg og boligstøtte. Til gengæld er der ikke fradrag for indbetalingerne i medlemmets skattepligtige indkomst.

Desuden er forsikringsdækningerne indrettet som grupperisikoprodukter, hvor dækningerne er ens for alle i gruppen. Her fastsættes størrelse og pris én gang årligt, og tilpasses løbende. Fx som følge af ændringer i de offentlige pensionsydelser.