Valgfrihed - men ikke valgtvang

PensionDanmark lægger vægt på, at medlemmerne kan tilpasse deres pensionsordning efter eget og familiens behov.

Medlemmerne har mulighed for, men ikke pligt til, selv at disponere over pensionsordningen gennem lettilgængelige valgmuligheder på relevante områder. Dette er især væsentligt, fordi defaultdækninger og -produkter er fastsat på basis af bedste skøn baseret på medlemmernes generelle forhold.

Valgsystemet er etableret med fokus på de væsentligste elementer og på en overskuelig proces, der ikke kræver særlige forudsætninger for medlemmerne. Valgmulighederne afspejler dog behovet for, at medlemmet gøres opmærksom på konsekvenserne af at vælge og af de valg de foretager. 

De forhold, som medlemmet kan lave om på gennem definerede valgmuligheder, er:

  • Valg af dækning ved førtidspension og visse kritiske sygdomme på tre forskellige niveauer. Valg af dækning ved dødsfald på fem forskellige niveauer.
  • Valg af tidspunktet for risikodækningernes bortfald ved fratrædelse.
  • Mulighed for større opsparing til alderspension gennem frivillige merindbetalinger.
  • Valg af udbetalingsform ved pensionering (livsvarig pension, ratepension eller aldersopsparing).
  • Valg af skattekode for indbetalinger til alderspension.
  • Valg af investeringsprofil for opsparing til alderspension.