PensionDanmark Sundhedsordning

PensionDanmark tog tilbage i 2005 initiativ til, at medlemmerne kan blive dækket af en forebyggende sundhedsordning som en del af deres pensionsordning. I dag er Pensiondanmark den største private leverandør på sundhedsområdet inden for pensionsbranchen med 385.000 medlemmer, der er dækket af PensionDanmark Sundhedsordning. 

Hvad er formålet med PensionDanmark Sundhedsordning? 

Sundhedsordningens overordnede formål er at hjælpe vores medlemmer med at bevare deres arbejdsevne på arbejdsmarkedet så godt og så længe som muligt.

Det gør vi med en bred vifte af forebyggende behandlingstilbud og koordinerede indsatser, der alle har arbejdsfastholdelse i centrum.  Det gælder både forebyggende tiltag, der skal hindre, at skader opstår samt koordinerede aktiviteter, der hjælper under og efter at skaden er sket.

Det kan f.eks. være at forebygge, at mindre gener udvikler sig til mere alvorlige skader. På den måde er PensionDanmark Sundhedsordning med til at forebygge sygefravær, fysisk nedslidning og førtidspension blandt PensionDanmarks medlemmer. Det er til gavn for det enkelte medlem, for virksomhederne og for samfundet.

Forskning fra Syddansk Universitet har tidligere vist, at adgang til en forebyggende sundhedsordning som PensionDanmark Sundhedsordning kan reducere sygefraværet med op til 15 pct.

En holistisk tilgang 

Sundhedsordningen bestod i starten kun af behandlingstilbud hos en fysioterapeut, kiropraktor, massør eller zoneterapeut. Den bliver løbende udvidet med nye tilbud til vores medlemmer. Senest er ordningen udvidet med et sundhedsteam hos PensionDanmark af erfarne sygeplejerskere og socialrådgivere, der kan hjælpe med en bred vifte af sundhedstilbud.

Vores sundhedsteam arbejder ud fra et holistisk princip, der skal sikre, at de medlemmer, der gør brug af PensionDanmark Sundhedsordning, bliver fuldt at vores fagfolk fra stat til slut i en glidende proces. Dvs. at PensionDanmarks sundhedsteam vejleder og rådgiver medlemmet under alle faser af et givent forløb - fra den indledende kontakt gennem udredning og diagnose til behandling og genoptræning.

I rollen som tovholder og ved at følge medlemmet gennem hele forløbet, kan vi sikre, at det enkelte medlem hurtigt får den rette rådgivning og de behandlingstilbud, der passer til den enkeltes situation.

Gennem forbyggende indsatser, individuel rådgivning og målrettede behandlingstilbud, er det vores mål med denne tilgang, at hjælpe vores medlemmer hurtigt og sikkert gennem de udfordringer, de måtte stå med inden for sundhedsområdet og dermed øge det enkelte medlems deltagelse på arbejdsmarkedet så længe som muligt.

I 2018 gennemførte PensionDanmark Sundhedsordning 340.000 tværfaglige behandlinger. 

Behandlingstilbud

Forebyggende behandlig 

Behandlinger hos en fysioterapeut, kiropraktor, massør eller zoneterapeut ved problemer i led, muskler og sener på 149 sundhedscentre fordelt over hele landet. Der er endvidere etableret en række sundhedscentre direkte på større arbejdspladser. 

Hurtig diagnose

Hurtig diagnose er en service, hvor vi hjælper medlemmet med hurtigt at finde frem til, hvad vedkommende fejler og sikre, at denne hurtigt kommer i gang med eventuel behandling – uden unødig ventetid. Ydermere giver tilbuddet mulighed for et to måneders genoptræningsforløb hos en fysioterapeut. 

Rådgivning 

Vores sundhedsteam bestående af erfarne sygeplejerskere og socialrådgivere rådgiver bl.a. langtidssyge medlemmer eller medlemmer, der er i risiko for at blive langtidssyge samt vejleder om muligheder, rettigheder og regler inden for det offentlige sundhedsvæsen.  Fx. vejledning om ventetider og frit sygehusvalg, genoptræning, medicintilskud og klageprocedurer. Formålet er at øge medlemmernes mulighed for at blive i beskæftigelse.

Telefonisk og face to face psykologhjælp

Sundhedsordningen giver mulighed for telefonisk og face to face psykologhjælp, hvis medlemmerne har problemer på jobbet. Det kan f.eks. være mobning, stress eller private problemer som f.eks. skilsmisse eller dødsfald. 

Telefonisk misbrugsrådgivning

Telefonisk misbrugsrådgivning giver medlemmerne hjælp til at få bugt med f.eks. rygning eller misbrug af stoffer, alkohol og medicin. De tilbydes også rådgivning om muligheder for hjælp fra det offentlige og det private marked.  

Ledige og langtidssygemeldte

Ledige og langtidssygemeldte er automatisk omfattet af sundhedsordningen i 12 måneder efter pensionsindbetalingerne er ophørt. Det er også muligt for pensionister at tilkøbe sundhedsordningen.

PensionDanmarks Rådgivningsbus

PensionDanmarks Rådgivningsbus kører ud til medlemmer i hele landet med information om pension og sundhed . 

Læs mere

Sundhedsordningen nedsætter sygefraværet

Undersøgelser fra Syddansk Universitet viser, at forebyggende sundhed reducerer sygefraværet med op til 15 pct.