Hjælp til syge medlemmer

PensionDanmark har fokus på de langtidssygemeldte og dem, der er i fare for at blive det. Gennem en målrettet og individuel indsats, kan vi hjælpe dem til et kortere sygdomsforløb og fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet.

Gennem PensionDanmark Sundhedsordning kan medlemmer, der er langtidssygemeldte, eller som er i risiko for at blive det, få rådgivning fra vores sundhedsteam af sygeplejersker og socialrådgivere. Målet er at hjælpe medlemmerne med en bred vifte af indsatser, der giver dem bedre muligheder for at blive i jobbet.

Sundhedsteamet rådgiver bl.a. om muligheder, rettigheder og regler inden for det offentlige sundhedsvæsen. Medlemmerne tilbydes en bred vifte af indsatser, så som fysiske behandlinger, diætist, psykolog, guide til det danske sundhedsvæsen, hurtig diagnose m.v., der øger deres mulighed for at blive i beskæftigelse.

Privat-offentlig indsats for at hjælpe langtidssyge tilbage i job

PensionDanmark og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har de sidste år samarbejdet om at sikre langtidssyge hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet