Registersamkøring hjælper medlemmerne

Registersamkøring sikrer, at medlemmerne og deres pårørende automatisk får besked om deres forsikring, når uheldet er ude.

Hjælp ved sygefravær

Via samkøring med databaser i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering registreres medlemmer med sygefravær over fire uger og medlemmer i fleksjob. Disse medlemmer får herefter direkte besked om mulighederne for hjælp i PensionDanmark Sundhedsordning. Det har sikret mange medlemmer et hurtigere og nemmere behandlingsforløb og dermed fået dem tilbage i arbejde.

Udbetaling ved kritisk sygdom

Sundhedsstyrelsen samkører Landspatientregistrets oplysninger om kritiske sygdomme med PensionDanmarks medlemsbase. Statens Serum Institut skriver ved et overlap mellem registrene til PensionDanmarks medlem med oplysning om at tage kontakt til os for udbetaling af forsikringen på typisk 100.000 kr.

Førtidspension

PensionDanmarks digitale samarbejde med de fleste kommuner sikrer, at medlemmer, der tilkendes offentlig førtidspension får besked om deres forsikringer i PensionDanmark typisk i form af supplerende førtidspension, en skattefri engangssum på 100.000 kr. og en opsparingssikring fra PensionDanmark. Halvdelen af engangssummen forskudsudbetales, når medlemmet har været i ressourceforløb i mindst 12 måneder.

Dødsfald

Dødsfald registreres via samkøringen af PensionDanmarks medlemsdatabase med CPR-registret. Herefter udbetales dødsfaldssummen på typisk 500.000 kr. fra PensionDanmark automatisk til de efterladte.

 

"Da jeg fik en blodprop, var jeg ikke opmærksom på, at jeg også havde en forsikring ved kritisk sygdom i min pensionsordning i PensionDanmark. Det var en positiv overraskelse."

Truckfører hos Lemvigh-Müller A/S, Kim Mørk