PensionDanmark Sundhedsordning har rundet 380.000 medlemmer

PensionDanmark tog tilbage i 2005 initiativ til, at medlemmerne kan blive dækket af en forebyggende sundhedsordning som en del af deres pensionsordning. I dag er over 380.000 medlemmer dækket af PensionDanmark Sundhedsordning. 

Hvad er formålet med PensionDanmarks sundhedsordning? 

Sundhedsordningens overordnede formål er at hjælpe PensionDanmarks medlemmer med at bevare deres arbejdsevne på arbejdsmarkedet så godt og så længe som muligt.

Det gør vi med en bred vifte af forbyggende behandlingstilbud og koordinerede indsatser, der alle har arbejdsfastholdelse i centrum.  Det gælder både forbyggende tiltag, der skal hindre, at skader opstår samt koordinerede aktiviteter, der hjælper under og efter at skaden er sket.

Det kan f.eks. være at forebygge, at mindre gener udvikler sig til mere alvorlige skader. På den måde er PensionDanmark Sundhedsordning med til at forebygge sygefravær og fysisk nedslidning, som er den hyppigste årsag til førtidspension blandt PensionDanmarks medlemmer.  Det er til gavn for det enkelte medlem, for virksomhederne og for samfundet.

Forskning fra Syddansk Universitet har vist, at adgangen til PensionDanmark Sundhedsordning reducerer sygefraværet med op til 15 pct.

Behandlingstilbud

Sundhedsordningen bestod i starten kun af tilbud om behandlinger hos en fysioterapeut, kiropraktor eller massør, men er løbende blevet udvidet med nye tilbud til medlemmerne. Senest er ordningen udvidet med et sundhedsteam af erfarne sygeplejersker og socialrådgivere i PensionDanmark, der kan hjælpe med en bred vifte af sundhedstilbud:

Forebyggende behandlig 

Behandlinger hos en fysioterapeut, kiropraktor eller massør ved problemer i led, muskler og sener på 135 sundhedscentre fordelt over hele landet. Der er endvidere etableret en række sundhedscentre direkte på større arbejdspladser.

Hurtig diagnose

Hurtig diagnose er en service, der hjælper medlemmet med hurtigt at finde frem til, hvad vedkommende fejler og sikre, at denne hurtigt kommer i gang med eventuel behandling – uden unødig ventetid. Ydermere giver servicen mulighed for et to måneders genoptræningsforløb hos en fysioterapeut. For mere information besøg pension.dk

Rådgivning 

Rådgivning består af et sundhedsteam af sygeplejerskere og socialrådgivere. De rådgiver bl.a. langtidssyge medlemmer eller medlemmer, der er i risiko for at blive langtidssyge samt vejleder om muligheder, rettigheder og regler indenfor det offentlige sundhedsvæsen.  Fx. vejledning om ventetider og frit sygehusvalg, genoptræning, medicintilskud og klageprocedurer. Formålet er at øge deres mulighed for at blive i beskæftigelse.

Telefonisk og face to face psykologhjælp

Sundhedsordningen giver mulighed for telefonisk og face to face psykologhjælp, hvis medlemmerne har problemer på jobbet. Det kan f.eks. være mobning, ved stress eller ved private problemer som f.eks. skilsmisse eller dødsfald.

Telefonisk misbrugsrådgivning

Telefonisk misbrugsrådgivning giver medlemmerne hjælp til at få bugt med f.eks, misbrug af stoffer, alkohol og medicin.

Ledige og langtidssygemeldte

Ledige og langtidssygemeldte er automatisk omfattet af sundhedsordningen i 12 måneder efter pensionsindbetalingerne er ophørt. Det er også muligt for pensionister at tilkøbe sundhedsordningen.

Sundhedsordningen nedsætter sygefraværet

Undersøgelser fra Syddansk Universitet viser, at forebyggende sundhed reducerer sygefraværet med op til 15 pct.