Uddannelsesfonde

PensionDanmark har en overordnet målsætning om at sikre medlemmerne en høj og vedvarende tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det mål understøttes gennem administrationen af en række uddannelsesfonde, der yder tilskud til efteruddannelse for medlemmerne. Efteruddannelse skal sikre, at medlemmerne har de kompetencer, arbejdsgiverne efterspørger fremadrettet. 

PensionDanmark tilstræber at sikre en så nem administrativ tilgang til uddannelsesfondene som muligt via IT-baserede løsninger. 

Digitalt samarbejde

Da PensionDanmarks mission er at forvalte og udvikle arbejdsmarkedsforankrede pensions- og sikringsordninger på en måde, som skaber mest mulig værdi for vores kunder, passer administrationen af parternes aftalte uddannelses- og kompetenceudviklingsfonde naturligt ind.

Administrationen ligger i forlængelse af det arbejde, PensionDanmark i forvejen udfører på pensionsområdet. Dermed opnås der stordriftsfordele gennem bl.a. fælles IT-løsninger, der er med til at holde omkostningerne ved administrationen af uddannelses- og kompetenceudviklingsfondene på et lavt niveau.

De fælles IT-løsninger har bl.a. muliggjort etablering af et digitalt samarbejde med de offentlige myndigheder, så virksomhederne får en så enkel som mulig ansøgningsproces, ved at sikre et tæt samspil og datasamkøring med de digitale VEU-ansøgninger.

Via registersamkøring med Undervisningsministeriet sørger PensionDanmark for, at virksomheder ikke skal genindtaste oplysningerne for at få tilskud, når medarbejderne har deltaget i AMU-kurser. I stedet henter PensionDanmark de relevante oplysninger fra efteruddannelse.dk og informerer herefter virksomhederne om, at de også er berettiget til tilskud fra uddannelsesfondene. 

Tilskudsmuligheder

Virksomhederne kan opnå tilskud til medarbejdernes efteruddannelse fra uddannelsesfondene, der blev oprettet i forlængelse af overenskomstaftalerne i 2007. 

PensionDanmark administrerer 16 uddannelsesfonde, der bl.a. giver tilskud til:

  • AMU-kurser (ArbejdsMarkedsUddannelser)
  • IKV-kurser (Individuel Kompetence Vurdering)
  • FVU-kurser (Forberedende Voksenundervisning) i matematik og læsning
  • Udvalgte kurser inden for Almen Voksenuddannelse (AVU)

Detaljer om uddannelsesfondene kan findes på PensionDanmarks virksomhedsportal.