Se alle

Ansvarlig investor – Eksklusion eller tilvalg?

Eksklusion kan være en nødvendighed, men bør ikke være et mål i sig selv, da det koster muligheden for at udøve indflydelse som medejer samt mindsker incitament til at levere bæredygtig forandring og udvise samfundsansvar.

Senest opdateret: 04-03-2020

Rollen som ansvarlig investor forbindes ofte med eksklusioner, som betyder, at visse virksomheder eller sektorer helt udelukkes fra et investeringsunivers. PensionDanmark har også en udelukkelsesliste, som blandt andet omfatter virksomheder, der agerer i strid med internationale konventioner ved eksempelvis at producere klyngebomber og landminer. Vi har også besluttet at ekskludere tobaksproduktion, da vi ser det som uforeneligt med verdensmålet om sundhed.

For PensionDanmark er eksklusion af virksomheder ikke et mål i sig selv, da det koster os muligheden for at udøve indflydelse som medejer. Virksomhedens incitament til at levere bæredygtig forandring og udvise samfundsansvar mindskes, når mindre kritiske aktionærer overtager ansvarlige investorers aktieposter. Derudover kan eksklusion af hele sektorer være destruktiv i forhold til arbejdet med eksempelvis traditionelt energitunge sektorers grønne omstilling, da ansvarlige investorer i højere grad motiverer til forandring.

PensionDanmark har valgt ikke at ekskludere sektorer med et stort negativt klimaaftryk, såsom cement og shipping. Derimod vælger vi som udgangspunkt at investere i de mest fremsynede og progressive virksomheder inden for sektorerne. De er udfordret af krav om grøn omstilling, men verdensøkonomien kan ikke fungere uden produktionen, og derfor er den bedste vej ud af dilemmaet at fremme og investere i de ledende virksomheder, der går forrest i den grønne omstilling. Den tilgang bidrager til de bedste samfundsmæssige løsninger og dermed også de bedste investeringsafkast for vores medlemmer. Flere danske virksomheder som Ørsted, Aalborg Portland og A.P. Møller Mærsk tilhører denne gruppe.