Se alle

Minedrift - Forurener, men afgørende for grøn omstilling

Minedrift er en energitung proces, som er forbundet med risiko for flere negative miljømæssige og sociale påvirkninger. Omvendt er minedrift afgørende for den grønne omstilling og af stor betydning for skabelsen af både direkte og indirekte job.

Senest opdateret: 04-03-2020

Minedrift er en energitung proces, som står for mellem 4-7 pct. af verdens drivhusgasudledninger, og som er forbundet med risiko for flere negative miljømæssige og sociale påvirkninger. Forurening fra minedrift skader økosystemer og biodiversitet, og industrien har negative påvirkninger på mennesker og samfund på grund af tab af den natur, der er levebrød og hjem for fattige og sårbare befolkninger. Og trods indsatser i flere lande er risikoen for arbejdsulykker, sygdom og dødsfald stadig højere end i andre industrier. Kulsektoren blev af samme grund i 2018 fravalgt og ekskluderet for ikke at kunne leve op til dette.

Omvendt er mineraler og andre geologiske materialer rygraden i mange industrier – og helt afgørende for den grønne omstilling. For eksempel forventes efterspørgslen efter metaller som aluminium, kobolt, jern, bly, litium, mangan og nikkel, der kræves til produktion af batterier i elektronik og elbiler, at stige markant i de kommende år.

Mineindustrien har også oftest en betydning i kraft af skabelsen af både direkte og indirekte job, som er vigtige for den lokale samfundsudvikling. Særligt i udviklingslande kan miner skabe betydelige jobmuligheder og vækst. Det gælder direkte job i konstruktionsfasen og i den efterfølgende minedrift, men også indirekte job i kraft af behovet for eksempelvis detailvarer og forbedret infrastruktur. Til sammenligning understøtter minesektoren flere indirekte job end andre sektorer som hotelbranchen, detailhandlen eller landbruget.

PensionDanmark lægger vægt på at finde og motivere de mest fremsynede og ansvarlige selskaber. I 2020 har vi været del af en vedholdende dialog med det engelsk-australske mineselskab, Rio Tinto. Tidligere på året var selskabet skyld i ødelæggelsen af kulturarv, i form af 46.000 år gamle huler, af stor betydning for særligt Australiens oprindelige folk. Det skete i forbindelse med selskabets udvidelse af dets jernmine i Juukan Gorge i det vestlige Australien, som siden har sendt selskabet i modvind. Som resultat kunne selskabet i slutningen af året vise en udvidet og ambitiøs plan med flere tiltag for, hvordan de fremover vil sikre beskyttelse af kulturarv og oprindelige folks rettigheder gennem frit, forudgående og informeret samtykke. Herudover har selskabet afsat deres CEO som direkte konsekvens af hændelsen og har i stedet ansat tidligere direktør i Mærsk, Jakob Stausholm som ny CEO. Vi velkommer tiltagene og tror på, at Jakob Stausholm kan skabe en fornyet kultur med ESG i højsæde.