Se alle nyheder
Image alternative text

PensionDanmarks årsrapport: Tilfredsstillende resultater i 2017

2017 var et år med tilfredsstillende resultater på alle forretningsområder.  Flere medlemmer, stigende pensionsindbetalinger, gode afkast og lave omkostninger. 

Den fortsatte fremgang i dansk økonomi præger PensionDanmarks resultater i 2017. Stigende beskæftigelse i virksomhederne øgede antallet af medlemmer til 713.000. og løftede indbetalingerne af pensionsbidrag til det hidtil højeste niveau: 13,6 mia. kr. Balancen rundede 233 mia. kr.

Investeringsafkastet blev på 16,6 mia. kr. – det højeste nogensinde. Det gav afkast på mellem 6,9 pct. (65-årige) og 9,9 pct. (40-årige) til medlemmerne. Det tilfredsstilende afkast i 2017 kommer efter en lang årrække med høje afkast. I den femårige periode 2013-2017 har et typisk medlem fået et samlet akkumuleret afkast på 42 pct.

”PensionDanmarks opgave er at hjælpe medlemmerne til en økonomisk tryg alderdom. Det kræver gode stabile afkast på deres pensionsopsparing, og vores ambition er derfor at levere formueforvaltning af højeste internationale klasse. De lave renter har betydet, at PensionDanmark har øget investeringerne i kredit, private equity, in-frastruktur og ejendomme. Det giver medlemmerne gode afkast, som er mindre afhængige af, hvordan det går i verdensøkonomien og på aktiemarkederne,” siger Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark, og fortsætter:

”PensionDanmark har i en årrække været førende inden for investeringer i klimavenlig energiinfrastruktur som vindmølleparker og biomassekraftværker. Når vi bygger
ejendomme, fremtidssikrer vi bygningerne gennem høje krav til bæredygtighedscertificering. Som ansvarlig investor tilrettelægger vi vores investeringer, så vi ikke blot sikrer gode afkast til medlemmerne, men samtidig så vidt muligt bidrager med innovative løsninger på Danmarks og verdenssamfundets store udfordringer,” fortæller Torben Möger Pedersen og henviser til PensionDanmarks Rapport om Samfundsansvar 2017.

Administrationsomkostningerne blev fastholdt på et lavt niveau som følge af effektiv forsikringsadministration, digitalisering af alle processer og øget brug af robotter.

 ”Vi fastholdt i 2017 vores i forvejen lave administrationsomkostninger på 298 kr. om året for det enkelte medlem, og niveauet bliver det samme i 2018. Det skyldes blandt andet vores høje grad af digitalisering, og at vi har sat endnu flere robotter på arbejde. Det har frigjort tid hos vores medarbejdere til mere dialog med medlemmerne og meget korte svartider i vores call-center. Vores kundetilfredshed er derfor fortsat blandt de højeste i pensionsbranchen”, siger Torben Möger Pedersen.

Læs årsrapporten her og CSR-rapporten her.

Vi benytter cookies til at forbedre hjemmesiden. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke dette banner.