Se alle nyheder
Image alternative text

PensionDanmarks årsrapport: Tilfredsstillende resultat i et svært marked

2018 var i PensionDanmark kendetegnet ved fortsat vækst i antal medlemmer og indbetalinger, nye milepæle i digitalisering af kundeservice og forretningsprocesser, høj kundetilfredshed, lave omkostninger – og vanskelige finansmarkeder, hvor værdien af PensionDanmarks store satsning på alternative investeringer blev meget tydelig.

Antallet af medlemmer steg til 732.000 og indbetalinger af pensionsbidrag kom op på det hidtil højeste med 14,2 mia. kr.

Administrationsomkostningerne blev fastholdt på et lavt niveau – 297 kr. pr. medlem om året – som følge af effektiv forsikringsadministration, fortsat digitalisering og øget brug af robotter i administrativt arbejde.

”Lave administrationsomkostninger kommer til at betyde endnu mere for størrelsen på det enkelte medlems opsparing, da vi formentlig ser ind i en periode med forholdsvis lave afkast. En høj grad af digitalisering og øget brug af robotter er med til at holde vores omkostninger nede og betyder samtidig, at vores medlemmer let og hurtigt kan selvbetjene sig. Det frigiver også tid hos vores medarbejdere til mere individuel dialog med de enkelte medlemmer. Vores kundetilfredshed er derfor fortsat blandt de højeste i pensionsbranchen,” siger Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark.

Usikkerhed på finansmarkederne i 2018 satte sig i årets afkast. PensionDanmarks brede portefølje af alternative investeringer var dog stærkt medvirkende til, at resultatet er blandt de bedste i pensionsbranchen. PensionDanmarks investeringsafkast blev på -2,6 pct. for de yngre medlemmer, 0,2 pct. for de ældre og 0,7 pct. for pensionisterne.

”Isoleret set er negative afkast ikke tilfredsstillende, men vi glæder os over, at vi havde positive afkast for de ældre medlemmer og for vores pensionister, og at tabet for de yngre heldigvis var beskedent. Afkastet blev holdt oppe af meget høje afkast på vores investeringer i ejendomme og infrastruktur.

Selvom finansmarkederne startede pænere ud i 2019, og vi her ved udgangen af februar har mere end genvundet det tabte, ser vi sandsynligvis ind i en årrække med lave renter og usikre aktiemarkeder. Det betyder, at danskerne skal indstille sig på mere moderate afkast end de historisk høje afkast i årene op til 2018. Det betyder også, at vi vil fortsætte vores investeringsprogram inden for ejendomme og infrastruktur,” siger Torben Möger Pedersen.

PensionDanmarks udgangspunkt er robust med omfattende investeringer i klimavenlig energiinfrastruktur og bæredygtighedscertificerede ejendomme, som sikrer stabile afkast.

”Vi tilrettelægger vores investeringer, så vi ikke blot sikrer vores medlemmer det bedst mulige afkast, men samtidig bidrager med innovative løsninger på Danmarks og verdenssamfundets store udfordringer. Det er naturligt for os som ansvarlig investor,” fortæller Torben Möger Pedersen og henviser til PensionDanmarks Rapport om Samfundsansvar 2018.