Se alle nyheder
Image alternative text

Gode afkast til PensionDanmarks medlemmer

Gode afkast og stigende indbetalinger kendetegner et godt halvårsregnskab for PensionDanmark.

Medlemmerne i PensionDanmark har opnået gode afkast i første halvår af 2019. Samtidig har stigende beskæftigelse løftet de løbende indbetalinger af pensionsbidrag til 6,3 mia. kr.

Investeringsafkastet før skat blev på 17,5 mia. kr. i halvåret – det hidtil højeste i et halvår. Det høje investeringsafkast skyldes markante stigninger på aktiemarkederne siden årsskiftet, stigende obligationskurser som følge af faldende obligationsrenter og stabile afkast på investeringerne i kredit, ejendomme og infrastruktur.

Afkastet i 45-års-puljen var på 9,6 pct. og på 6,0 pct. i 67-års-puljen.

”Vi er naturligvis tilfredse med det flotte afkast i første halvår i år. Fremadrettet ser vi dog sandsynligvis ind i en længere periode med meget lave – endda negative – renter, aftagende økonomisk vækst og en betydelig geopolitisk usikkerhed som følge af bl.a. handelskonflikten mellem USA og Kina, Brexit mv. Man skal derfor nok indstille sig på, at afkastet af pensionsopsparing i de kommende år bliver væsentligt lavere end i det seneste ti-år. Vores reaktion på de lave renter er yderligere reduktion af vores investeringer i traditionelle stats- og realkreditobligationer og fortsat vækst i investeringer i bæredygtige ejendomme og infrastruktur for at sikre medlemmerne tilfredsstillende afkast i et nul-rente miljø,” siger PensionDanmarks adm. direktør Torben Möger Pedersen.

”I et investeringsmiljø med lave afkast bliver det ekstra vigtigt at holde omkostningerne i bund. PensionDanmarks massive satsning på digitalisering gennem udnyttelse af robotteknologi og kunstig intelligens har holdt omkostningsniveauet nede på et meget attraktivt niveau samtidig med, at medlemsservicen er blevet løftet. Kundetilfredshedsmålingerne ligger derfor helt i top,” siger adm. direktør Torben Möger Pedersen.

Hoved og nøgletal Første halvår 2019 Første halvår 2018
Løbende indbetalinger, mio. kr. 6.256 6.008
Investeringsafkast, før skat, mio. kr. 17.497 1.148
Udbetalinger, mio. kr. 3.748 4.175
Periodens resultat, mio. kr. 251 54
Balancen i alt, mio. kr. 257.092 239.742
Omkostninger pr. forsikret, kr. (år til dato) 146 151
Antal medlemmer, ultimo 734.000 721.000
Afkast før skat, pct., 45-års-puljen 9,6 0,5
Afkast før skat, pct.,  67-års-puljen 6,0 0,6