Se alle nyheder

PensionDanmark bidrager til, at flere udsatte får job i byggebranchen

Med et nyt udviklingsprojekt vil PensionDanmark sammen med entreprenørfirmaet Enemærke & Petersen og en række andre samarbejdspartnere skabe en guide, der kan løfte socialt udsatte ind på arbejdsmarkedet. En indsats, der kan imødekomme byggebranchens mangel på arbejdskraft i fremtiden.

Projektet har fået titlen ”Social beskæftigelse – byggebranchens guide til at løfte socialt udsatte ind på arbejdsmarkedet” og løber halvandet år frem. Projektet støttes af foreningen Realdania, og formålet er at få socialt udsatte borgere i arbejde i byggebranchen og få flere bygherrer til at prioritere det sociale ansvar.

”Som stor bygherre i Danmark har vi en forpligtelse til at tage et socialt ansvar, og her har vi et projekt, der kan guide entreprenører og bygherrer til at få flere socialt udsatte borgere i arbejde. Det vil vi gerne være en del af, og vi mener også, at det kan være med til at afhjælpe manglen på arbejdskraft i byggebranchen, som vi alle har en interesse i at løse,” siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.

I projektet vil partnerne udarbejde en manual, der skal gå i detaljerne med rollefordeling, ansvar og økonomi, når det kommer til social beskæftigelse. Derudover vil partnerne udvikle tre værktøjer, som skal hjælpe byggebranchen på vej mod mere social beskæftigelse: 

  • Udvikling af et beregningsværktøj, der kan hjælpe virksomheden med at sætte tal på det samfundsansvar, virksomheden tager. 
  • Udvikling af et nyt DGNB-kriterie, der giver point for social beskæftigelse under opførelse af byggerier.
  • Udvikling af rammevilkår, så samfundsansvar bliver en del af udbudsmaterialet og kontraktforhold i byggebranchen.

Partnerne bag projektet
Følgende partnere er med i projekt ”Social beskæftigelse - byggebranchens guide til at løfte socialt udsatte ind på arbejdsmarkedet”: PensionDanmark, Enemærke & Petersen, Dansk Byggeri, Cabi, Center for Boligsocial Udvikling, Green Building Council Denmark, Foreningen For Byggeriets Samfundsansvar, Boligselskabet Sjælland, boligselskabet KAB, Ringsted Kommune, BAT-kartellet, BL - Danmarks Almene Boliger og Kommunernes Landsforening. Foreningen Realdania støtter projektet.