Se alle nyheder
Image alternative text

København får ny bæredygtig bydel bygget i træ

Vejlandskvarteret bliver Københavns nye bydel på Amager og byder blandt andet på boliger bygget i træ og genbrugsmaterialer til omtrent fire tusinde beboere – og grønne områder, der forbinder det nye kvarter med naturen omkring. Arkitektkonkurrencen for Vejlandskvarteret begynder i dag.

Områderne omkring Vejlandskvarteret på Amager har tidligere blandt andet været jagtområde i Chr. IVs tid, henrettelsesplads og senere losseplads. Fremover skal området være Københavns nye bæredygtige bydel – med 2.000 nye boliger bygget i træ, certificeret efter de højeste standarder for bæredygtighed og med facader beklædt med naturmaterialer som sten, tegl og træ. Mere end en tredjedel af kvarterets areal skal reserveres til natur og rekreative områder, og grønne sammenhængede arealer skal danne forbindelser ud til naturen omkring.

Samtidig kan byens børnefamilier, studerende og seniorer se frem til nye boliger med fællesskab i centrum, som skal indrettes med centrale fællesarealer. Cirka 500 af kvarterets nye boliger skal være almene boliger. Det fremgår af materialet til arkitektkonkurrencen, som offentliggøres i dag.

”København skal også i fremtiden være en grøn storby, hvor vi har plads til mennesker med en almindelig indkomst. Med Vejlandskvarteret får vi en ny fantastisk, grøn københavnerbydel med 2.000 bæredygtige boliger bygget i træ – det første kvarter af sin slags i Danmark i den skala – og dejlige, grønne områder, som binder bydelen sammen med naturen omkring. Københavnerne kan glæde sig til boliger med fællesskab i centrum, netop som mange børnefamilier og studerende efterspørger,” siger overborgmester Frank Jensen (S).

Forud for arkitektkonkurrencen har borgere og interesseorganisationer givet input til masterplanen for det nye område. Forslagene har været med til at danne baggrund for de krav, der stilles til det nye byggeri i konkurrencematerialet. Det er blandt andet et krav, at både bygninger og kvarter skal leve op til de højeste standarder inden for bæredygtigt byggeri. Biltrafikken i kvarteret skal begrænses mest muligt. Og der skal plantes arter, som allerede vokser på Amager Fælled, og som kan trække fugle og insekter med ind i kvarteret.

Bag projektet står By & Havn og PensionDanmark, der er gået sammen i et projektselskab. Selskabet skal de kommende 10 år udvikle den nye bydel, som bliver det fjerde og sidste bykvarter i Ørestad.

”Arkitektkonkurrencen på Vejlandskvarteret bliver unik, og jeg er utroligt spændt på at se de forslag, som arkitektfirmaerne kommer med. Vi har mærket en stor interesse for at bidrage til udviklingen af dette område, og vi kan se, at bæredygtighed og natur vægtes højt. Her bliver der virkelig mulighed for at få afprøvet de bæredygtige tanker og udtryk og vise, at Danmark er helt i front – både når det kommer til arkitektur, men også i forhold til bæredygtige løsninger i samspil med naturen,” siger adm. dir. i By & Havn, Anne Skovbro.

I PensionDanmark har man siden 2012 øget investeringerne i bæredygtige byggerier, og investeringen i Vejlandskvarteret lå lige for:

”Der er tale om et interessant bykvarter af høj kvalitet og med en god beliggenhed i Ørestad tæt på metro og natur. Det er sjældent, der opstår en mulighed for at investere i en hel bydel, der tilmed har et bæredygtigt tankesæt, og vi er meget glade for at blive en del af projektet. Det er en markant investering, der vil give et stabilt og langsigtet afkast til vores medlemmer,” siger Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark.

Der er indbudt fem teams til at deltage i masterplanskonkurrencen for Vejlandskvarteret under hhv. AART Architects, Henning Larsen, SLETH, Vandkunsten og WERK, som skal sende forslag ind inden primo november. Vinderforslaget forventes at blive offentligtgjort i starten af december i år.

Det forventes, at byggeriet af kvarteret kan gå i gang i 2021, når lokalplanen for området er vedtaget.

 

FAKTABOKSE:

Det nye Vejlandskvarter

• I forbindelse med Københavns Kommunes Budget for 2019 blev det besluttet at skabe en ny, grøn og bæredygtig bydel i Vejlandskvarteret på Amager i stedet for Ørestad Fælled Kvarter, som det tidligere havde været planen.

• Det tidligere lossepladsområde er forurenet, og der skal derfor ske en gennemsnitlig opfyldning med 1,7 meter ren jord på de arealer, der skal bebygges.

• Der kan opføres 219.000 etagemeter på 11,8 ha på den 18,1 ha store byggegrund. De resterende 6,3 ha af byggegrunden skal udlægges til natur og friareal med mulighed for rekreativ anvendelse.

• Området skal have cirka 2.000 boliger, heraf skal 1.500 være private udlejningsboliger og ejerboliger, og 500 skal være almene boliger. Derudover skal der blandt andet være kommunale institutioner, som skole, plejehjem og daginstitution.

• Bygninger og kvarteret skal bæredygtighedscertificeres efter DGNB. Ambtionen er, at bygninger skal opnå en guld-certificering og bydelen en platin-certificering.

Foreløbig proces for udviklingen af Vejlandskvarteret:

• Oktober 2019: Startredegørelse til politisk godkendelse i Københavns Borgerrepræsentation
• 4.-5. november 2019: Aflevering af konkurrenceforslag til masterplan
• Primo december 2019: Forventet offentliggørelse af vinderforslag
• Januar 2020: Offenligt borgermøde med præsentation af vinderforslag
• Maj 2020: Lokalplansforslag til politisk godkendelse
• Juni- aug. 2020: Offentlig høring af lokalplansforslag
• Dec. 2020: Endelig lokalplan til politisk vedtagelse og byggeriet kan gå i gang

 

Selskabet og parterne bag

• By & Havn og PensionDanmark Ejendomme har indgået en aftale om at etablere et projektselskab, der skal udvikle Vejlandskvarteret de kommende 10 år. Selskabet ejes ligeligt af parterne. Aftalen er betinget af, at der vedtages en endelig lokalplan for Vejlandskvarteret.

• Når Vejlandskvarteret er opført, vil det nye selskab overgå fra at være bygherre til at varetage udlejning og salg af boliger. Dermed kommer selskabet til at stå for udviklingen af hele bykvarteret og kan tage ansvar for og hånd om at opfylde byudviklingens mål og visioner.

• By & Havn er et offentligt ejet selskab, ejet af staten og Københavns Kommune. Selskabet udvikler nye byområder og forestår havnedriften i Københavns Havn. Selskabets primære ambition er at skabe sunde, bæredygtige og sammenhængende bykvarterer af høj kvalitet med plads til fællesskaber, det gode liv i byen og en levende havn i samspil med københavnerne. By & Havns aktiviteter finansierer offentlig infrastruktur, som fx metroen.

• PensionDanmark A/S administrerer overenskomst- og virksomhedsaftalte arbejdsmarkedspensioner, sundhedsordninger og uddannelsesfonde for 734.000 medlemmer beskæftiget i 24.000 private og offentlige virksomheder. PensionDanmark er et kundeejet selskab, hvor hele overskuddet går til medlemmerne. Præmieindtægterne udgjorde 14,2 mia. kr. i 2018. Balancen er på 250 mia. kr.