Se alle nyheder

PensionDanmark bygger fremtidens ældreplejecenter i Herlev

Kommunalbestyrelsen har vedtaget plan for byggeri af udvidet plejecenter og omkring 100 nye boliger i Hjortespring-kvarteret i Herlev.

Herlev kommer til at få et moderne og nyskabende byområde, hvor ældrepleje, boliger, offentlig service og butiksliv forenes.

Det står klart, efter at kommunalbestyrelsen i Herlev har vedtaget ambitionen for området, som er beliggende ved Gl. Hjortespringskole og Kildegårdsskolen. Området kommer til at indeholde 192 plejeboliger og 32 midlertidige boliger til kommunens ældre. Desuden vil der blive opført næsten 10.000 kvadratmeter livsstilsboliger, som fordeles på godt 100 lejligheder målrettet både familier og bofællesskaber for personer over 50, samt et mindre butiksområde.

I det nye byområde opføres et udvidet plejecenter, som samler en række offentlige faciliteter som sygeplejeklinik, genoptræning og rådhusfunktioner i et nyt multihus. Her vil Herlev Kommune leje sig ind, mens plejeboligerne vil blive udlejet til kommunens ældre via en anvisningsaftale mellem kommunen og PensionDanmark.

Byggeriet vil blive udført, så det opfylder kriterierne til den internationale bæredygtighedscertificering DGNB Guld.

”Nyskabende og bæredygtige boliger og plejefaciliteter til ældre er en helt oplagt investering for os som arbejdsmarkedspensionsselskab. Vi har en mission om at bidrage til en sund og tryg alderdom for vores medlemmer, og vi tror, at det projekt, vi nu sætter i søen i Herlev, kan skaleres og udbredes til kommuner over hele landet,” siger administrerende direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen.

Fremtidens plejecenter og de private boliger er udviklet i et unikt offentlig-privat samarbejde mellem Herlev Kommune og PensionDanmark, hvor kommunens medarbejdere med stor viden på plejeområdet har samarbejdet med de bedste private kompetencer inden for sundhedsområdet.

For at sikre det bedst mulige indhold i plejecenteret er både personale, beboerrepræsentanter, pårørende, naboer, et professionelt projektteam og en styregruppe involveret i udviklingen. Der vil også blive arbejdet med atmosfære og stemninger i uderum for at skabe interaktion mellem plejecenter, skole, kollegie og boliger i området.

”Det nye byområde i Hjortespring kommer til at højne livskvaliteten for Herlevs ældre. Samtidig skaber det nye og attraktive muligheder for borgerne i lokalområdet. For at sikre det bedst mulige resultat vil vi undervejs inddrage borgere og medarbejdere i udformningen af projektet. Når plejecentret står færdigt vil det skabe et stærkt fundament for at styrke fagligheden i vores sundhedsindsats, så vores dygtige medarbejdere får endnu bedre muligheder for at lykkes. Det kommer både de ældre og vores medarbejdere til at mærke,” siger Herlevs borgmester, Thomas Gyldal Petersen.

Der vil blive udskrevet et EU-udbud for at finde en totalentreprenør til byggeriet, som forventes at stå færdigt i 2025.

Fakta om byggeriet:
Adresse: Krogestykket 33
Arkitekt: Erik Arkitekter
Areal: 31.190 m2 - heraf 13.060 m2 plejeboliger, 9.730 m2 livsstilsboliger, 8.200 m2 servicearealer og 200 m2 butik.
Lejere: Herlev Kommune (servicearealer samt anvisningsaftale for udlejning af plejeboliger til borgere, der af kommunen er visiteret til en plejebolig).
Parkeringspladser: ca. 300
Forventet færdiggørelse: 2025
Bæredygtighedscertificering: DGNB Guld