Se alle nyheder

PensionDanmark modtager påbud fra Finanstilsynet

PensionDanmark har modtaget tre påbud fra Finanstilsynet vedrørende praksis i forbindelse med overflytning af medlemmers opsparinger til andre selskaber. PensionDanmark accepterer efter dialog med tilsynet de udstedte påbud.

PensionDanmark ændrer med virkning fra 1. juni 2021 forsikringsbetingelserne, så de afspejler Finanstilsynets afgørelse og vil herefter skriftligt underrette alle hvilende medlemmer om ændringen.

Finanstilsynet har desuden kritiseret, at PensionDanmark har kontaktet medlemmer, som har anmodet om overflytning af deres pensionsordning, for at gøre opmærksom på væsentlige stigninger i omkostningerne ved flytning til modtagende selskab. PensionDanmark har anset dette som en del af vores rådgivningsforpligtelse og har vurderet, at praksissen var i overensstemmelse med reglerne for god skik. Finanstilsynet vurderer imidlertid, at PensionDanmarks praksis ikke er i overensstemmelse hermed, hvorfor PensionDanmark ændrer praksis.

Hele afgørelsen fra Finanstilsynet kan læses her.