Se alle

Equinor

Dialog med Equinor om klimamålsætninger

PensionDanmarks dialog med Equinor

En retvisende og troværdig bæredygtighedsstrategi er central for at skabe transparens og fremdrift i selskabernes klimaindsats. Det er særligt vigtigt for selskaber i emissionstunge sektorer, herunder olie- og gasproducenter som Equinor. Selskabet står nemlig over for at skulle omstille forretningen, hvis målsætningerne fra Paris-aftalen skal indfries.

I kølvandet på deres rebranding i 2018 har Equinor taget betydelige skridt mod at forbedre deres klima-strategi ved bl.a. at øge ambitionsniveauet for deres reduktionsmål for drivhusgasudledninger samt ved at oplyse om deres globale lobbyaktivitet. Selskabet har også øget deres investeringer i vedvarende energi og lavemissionsløsninger, der nu udgør 11 pct. af selskabets kapitaludgifter. De øgede investeringer skal bl.a. bidrage til at løfte virksomhedens vedvarende energikapacitet fra 0,5 GW i 2020 til 12-16 GW i 2030, primært drevet af offshore vind. 

Da Federated Hermes EOS på vegne af PensionDanmark sammen med andre ligesindede investorer fra Climate Action 100+ (”CA 100+”) kontaktede selskabet i 2020, var der imidlertid flere mangler i selskabets klimastrategi. Det var særligt problematisk, at Equinors reduktionsmål for scope 1,2 og 3 emissioner ikke var forenelige med Paris-målsætningerne om netto nul drivhusgasudledninger inden 2050.

Udvikling og fremadrettet dialog

Equinor anerkendte behovet for at sætte korte- og langsigtede klimamål i form af bl.a. ambitiøse reduktionsmål for drivhusgasser. Flere møder mellem CA100+ og selskabet har resulteret i, at selskabet, i forbindelse med deres 2020Q4 rapportering satte reduktionsmål for deres scope 1 og 2 emissioner, der harmonerede med Paris-aftalen. 

I PensionDanmark savner vi dog fortsat, at Equinors klimaambitioner bliver højnet yderligere. Selskabets seneste transitionsplan fra marts 2022, som vi stemte imod ved deres seneste generalforsamling, viser begrænsede tegn på faldende olie- og gasproduktion indtil tidligst 2030. Selskabet mangler desuden fortsat at sætte tilstrækkelige reduktionsmål for deres scope-3 emissioner. De har desuden givet betydelig modstand på spørgsmålet med den begrundelse, at de ikke har tilstrækkelig kontrol over indirekte udledninger fra brugen af deres produkter.

PensionDanmark er derfor fortsat i dialog med selskabet via Federated Hermes EOS og CA100+.

Se flere cases

Læs eksempler på Hermes EOS dialog med selskaber i PensionDanmarks portefølje.