menu arrow mobile
Om os

Caseeksempler på dialog med selskaber

Som udgangspunkt er dialog med selskaber fortrolig for at give de bedste betingelser for en positiv udvikling. Følgende er eksempler på Hermes EOS dialog med selskaber i PensionDanmarks portefølje. Der kan findes flere eksempler på Hermes’ hjemmeside.

Vinci – Forhold for migrantarbejdere i Qatar

Vinci, som er et stort fransk entreprenørselskab, har været stærk engageret i de kontroversielle stadionbyggerier i Qatar op til VM2022.

Efter længere dialog og engagement med en investorkoalition, som PensionDanmark gennem Hermes EOS deltog i, forbedrede selskabet sine politikker for medarbejdere og menneskerettigheder i de berørte byggerier. Læs om dialogen med Vinci

Shell - Klima

Shell er en af verdens største olie- og gasselskaber med aktiviteter i mere end 70 lande. Hermes har på vegne af PensionDanmark og andre investorer siden 2003 været i dialog med selskabet vedrørende en lang række emner, herunder selskabsledelse, styring af miljømæssige risici og særligt undgåelse og håndtering af olieudslip i fjerntliggende områder som fx det arktiske område samt påvirkningen fra virksomhedens oliesandsaktiviteter. Læs om dialogen med Shell

Hon Hai - Arbejdstagerrettigheder

Hon Hai Precision Industry er et taiwanesisk selskab, der beskæftiger sig med fremstilling og salg af computer- og kommunikationsudstyr samt forbrugerelektronik. Selskabet har produktionsanlæg i Asien, Europa, Mexico og Sydamerika, men dets største produktionsfaciliteter ligger på det kinesiske fastland. Hon Hai har været involveret i en række konflikter, som primært har drejet sig om arbejdsforhold og løn for medarbejderne i Kina. Selskabets behandling af de kinesiske medarbejdere var udgangspunktet for, at Hermes på vegne af PensionDanmark og andre investorer i første omgang indledte dialog med selskabet. Læs om dialogen med Hon Hai

Cemex - Klima

Mexicanske Cemex er en af verdens største producenter af cement. 5 pct. af verdens samlede CO2-udledning stammer fra cement og er dermed en af de mest forurenende brancher på verdensplan. Gennem sit engagement i udviklingen af bæredygtige produkter spiller branchen dog samtidig en vigtig rolle i forhold til at begrænse energiforbruget i bygninger. Hermes har på vegne af PensionDanmark og andre investorer indgået i en dialog med Cemex med henblik på at sikre, at selskabet har fastlagt en bæredygtighedsstrategi. Læs om dialogen med Cemex

Bayer - Børnearbejde

Hermes EOS har siden 2008 været i løbende dialog med det tyske kemi- og pharmakonglomerat Bayer om en række forhold. Dialogen startede, da Hermes EOS via en hollandsk NGO blev opmærksom på, at Bayer var kædet sammen med brug af børnearbejde i bomuldsfrømarker i Indien. Bayers indsats mod børnearbejde fremhæves nu som et best-practice eksempel for andre virksomheder. Herudover har Hermes EOS arbejdet for at styrke Bayers dialog med andre interessenter, som Bayers forretning vedrører. Læs om dialogen med Bayer

McKesson - Ledelsesforhold

McKesson er et amerikansk sundhedsselskab, som leverer en række ydelser til amerikanske hospitaler, læger og sundhedsforsikringer. Selvom selskabet på overfladen var veldrevet, blev der for nogle år siden rejst tvivl om selskabets ledelsesforhold – herunder aflønning af topledelsen og bestyrelsens sammensætning. Hermes gik ind i en konstruktiv dialog med ledelsen, som i samarbejde med andre investorer i sidste ende førte til, at McKesson ændrede en række forhold i topledelsens aflønning, ligesom bestyrelsen også blev styrket med flere nye og uafhængige bestyrelsesmedlemmer. Læs om dialogen med McKesson

Syngenta -  Sociale forhold

Syngenta blev i 2015 anklaget for at tage ågerrenter af lån til indiske bønder. Casen beskriver hvordan Hermes EOS i sin dialog med selskabet har fået afkræftet historien om gældslaveri. samtidig har Hermes EOS samtidig har skubbet på for at få selskabet til at lave forbedringer i de generelle forhold for de bønder, som producerer til selskabet. Læs om dialogen med Syngenta

Novartis - Governance

Casen beskriver ledelsesforholdene i det schweiziske medicinalselskab Novartis. Her har Hermes EOS været med til at drive en proces for mere åbenhed, særligt om aflønning, i selskabets bestyrelse. Læs om dialogen med Novartis

Vi benytter cookies til at forbedre hjemmesiden. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke dette banner.