menu arrow mobile
Om os

Caseeksempler på dialog med selskaber

Som udgangspunkt er dialog med selskaber fortrolig for at give de bedste betingelser for en positiv udvikling. Følgende er eksempler på Hermes EOS dialog med selskaber i PensionDanmarks portefølje. Der kan findes flere eksempler på Hermes’ hjemmeside.

Amazon – overholdelse af arbejdstagerettigheder

Med 1,5 mio. ansatte er det amerikanske detailselskab, Amazon, ikke blot en verdens største arbejdsgivere i verden, men også et af verdens mest værdifulde selskaber med en omsætning på mere end 470 mia. dollars. Selskabet var oprindeligt en internet-boghandel, men har sidenhen udvidet handelsplatformen til også at inkludere øvrige produkter, som pakkes på selskabets varehuse, der er lokaliseret over hele verdenen. Særligt arbejdsforholdene for varehusarbejderne er blevet kritiseret, og Amazon har aktivt forsøgt at modarbejde, at varehusarbejderne kan organisere sig i en fagforening. PensionDanmark og Federated Hermes EOS har derfor været i intensiv dialog med selskabets ledelse om, at der skal ske væsentlige forandringer. Læs om dialogen med Amazon her.

Compass Group – forhindre brud på menneskerettigheder

Compass Group er et britisk selskab og blandt verdens største leverandører af facility management services, catering og rengøring. PensionDanmark har igennem Federated Hermes EOS haft dialog med selskabet om at implementere en mere effektiv tilgang til at forhindre brud på menneskerettigheder i værdikæden. Læs om dialogen med Compass

The Walt Disney Company – problematisk kultur

Walt Disney er et amerikansk underholdnings- og mediekonglomerat, der indtjeningsmæssigt anses for at være den største mediekoncern i verdenen. Federated Hermes EOS har på vegne af PensionDanmark initieret i en dialog med selskabet om en problematisk arbejdskultur. Læs om dialogen med Walt Disney

Tesla – kobolt i værdikæden

Til produktion af EV-biler anvendes mineralet kobolt. Over 60 pct. af verdens kobolt udvindes i DR Congo, som er præget af uro og ustabilitet. PensionDanmark har indgået dialog med Tesla om at sikre overholdelse af menneskerettighederne i værdikæde og få selskabet til at rapportere herom. Læs om dialogen med Tesla her

Samsung Electronics Co Ltd – Science Based Targets

Samsung er et sydkoreansk konglomerat, som tilsammen står for omkring ¼ af Sydkoreas samlede eksport. Selskabets klimamålsætninger fra 2018 levede ikke op til Paris-aftalen, hvorfor Federated Hermes EOS på vegne af PensionDanmark indgik i en dialog med selskabet om at sætte Science Based Targets. Læs om dialogen med Samsung her

NextEra Energy – dekarbonisering af forretningen  

NextEra Energy er et amerikansk energiselskab med base i Florida. Selskabet er verdens største producent af vind og solenergi, og de har en elektricitetskapacitet på 45.500 MWh. Dog kommer en betydelig andel af kapaciteten stadig fra fossile kilder, herunder særligt naturgas. PensionDanmark har været i dialog med NextEra omkring dekarbonisering af forretningsmodellen. Læs om dialogen med NextEra her

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd – styring af vandforbrug    

TSM er verdens største uafhængige producent af halvledere, på engelsk semiconductors. Halvledere findes i næsten alle elektriske apparater, såsom computere, tørretumblere, medicinsk udstyr og sågar tandbørster. Der skal dog bruges store mængder af vand til at producere en halvleder, og derfor har Federated Hermes EOS på vegne af PensionDanmark været i dialog med selskabet om styringen af selskabets vandforbrug. Læs om dialogen med TSM her

Engie – udfasning af kul og CO2-målsætninger   

Engie er et fransk forsyningsselskab med mere end 150.000 ansatte, der traditionelt har bygget sin forretning op omkring fossile energikilder såsom kul, olie og gas. Selskabet har over de seneste år satset massivt på at omstille deres forretning til vedvarende energi. Dog gik selskabets exit fra kul ikke hurtigt nok, og der manglede CO2-målsætninger. Læs om dialogen med Engie her

Deere & Co – biodiversitetsstrategi

Deere & Co, også kendt som John Deere, er et amerikansk selskab og en af verdens største producenter af landbrugsredskaber og landbrugsmaskiner, herunder traktorer og mejetærskere. Selskabet har ikke formuleret en strategisk tilgang, hvordan selskabet hjælper dets kunder til at minimere negativ indvirkning på biodiversitet. Derfor initierede Federated Hermes EOS på vegne af PensionDanmark en dialog med henblik på, at selskabet bør formulere en biodiversitetsstrategi. Læs om dialogen med Deere & Co her

LKQ Corp – anstændigt arbejde

LKQ Corp er en amerikansk leverandør af alternative og specialdele til reparation og tilbehør til biler og andre køretøjer. Selskabet har over 1.500 afdelinger og 40.000 medarbejdere, hvoraf ca. 80 pct. er timelønnede. Derfor har PensionDanmark igennem Federated Hermes EOS været i dialog med selskabet om anstændige løn og arbejdsforhold. Læs om dialogen med LKQ Corp her

Equinor – CO2-målsætninger, der harmonerer med Paris-aftalen

Equinor ASA er et norsk energiselskab, der er blandt de 10 største olie- og gasselskaber i verden. Selskabet har den norske stat som hovedaktionær, opererer i 36 lande og har over 21.000 ansatte. Udeover deres olie- og gasforretning investerer selskabet også i vedvarende energi, herunder vind, sol og hydrogen. Det nuværende selskab blev dannet i 2007 ved sammenlægningen af Statoil og olie- og gasafdelingen af Norsk Hydro og skiftede navn til Equinor i 2018. Rebrandingen var et led i selskabets strategi om øget fokus på bæredygtighed og en stærk tilslutning til Paris-aftalen. Selskabets klimamål harmonerede imidlertid ikke med deres klimaambitioner, hvorfor Federated Hermes EOS på vegne af PensionDanmark indledte en dialog med selskabet. Læs om dialogen med Equinor her

Senest opdateret: 03-11-2022