Se alle

LKQ Corp

Dialog med LKQ Corp om anstændigt arbejde.

PensionDanmarks dialog med LKQ Corp

Størstedelen af selskabets aktiviteter er i USA, hvor der har været heftig debat om minimumslønninger. Ifølge verdensmål 8 skal der fremmes anstændige job, hvor ordentlige lønninger er et vigtigt instrument til at indfri verdensmålet. Selskabet kom derfor på PensionDanmarks radar, da vi i 2019 noterede os, at selskabet havde en medarbejderomsætning på 40 pct. Det tal var højt og gav anledning til yderligere analyse. Det viste sig, at en stor del af selskabets medarbejdere opsagde deres stilling grundet lave lønninger.

Derfor initierede Federated Hermes EOS på vegne af PensionDanmark en dialog med selskabet om lønninger til de timelønnede arbejdere. I dialogen med selskabet blev det bl.a. pointeret, at omkostningerne ved en høj medarbejderomsætning vil være højere end at øge lønnen for de timelønnede medarbejdere. LKQ Corp foretog som følge heraf i december 2020 en undersøgelse af lønforholdene, som i januar 2021 resulterede i, at minimumslønnen i selskabet blev løftet.        

Udvikling og fremadrettet dialog

Casen viser, at anstændige lønninger har en direkte indvirkning på medarbejderomsætning. En for høj medarbejderomsætning kan give erfaringstab og en uerfaren medarbejdergruppe. Det kan skabe en giftig cocktail for et selskab, da dette i sidste ende kan hæmme selskabets indtjeningsevne og konkurrencedygtighed. 

Derfor er PensionDanmark i fortsat dialog med selskabet om anstændige lønninger for at sikre, at selskabet skaber ordentlige arbejdsvilkår, så medarbejderne kan fastholdes. Og forud for selskabets generalforsamling i maj 2022 opfodrede vi bestyrelsen til at overveje at koble ESG indikatorer omkring lønforhold til ledelsens incitamentsstruktur.

Se flere cases

Læs eksempler på Hermes EOS dialog med selskaber i PensionDanmarks portefølje.