Se alle

Samsung Electronics Co Ltd

Dialog med Samsung Electronics Co Ltd om at sætte Science Based Targets.

 

PensionDanmarks dialog med Samsung Electronics Co Ltd

Science Based Targets Initiative (SBTi) er et initiativ skabt af CDP, UNGC, WRI og WWF, der siden oprindelsen i 2015 har fået mere end 2.000 selskaber til at tilslutte sig. Målsætningerne hjælper selskaberne med at formulere en sti til at reducere CO2-udledning i forlængelse af målsætningerne fra Paris-aftalen om at begrænse temperaturstigningen til 1,5°C.

Samsung formulerede for første gang i 2017 klimaintensitetsmålsætninger. Målene var en start, men målsætningerne harmonerede ikke med Paris-aftalen, og selskabet formulerede ikke i samme ombæring målsætninger for de absolutte emissioner. Derfor indgik Federated Hermes EOS på vegne af PensionDanmark i dialog med selskabet om, at de bør få udarbejdet en plan for at sætte Science-Based Targets for absolut og relative målsætninger for reduktion af CO2-udledninger.

Udvikling og fremadrettet dialog

Efter flere dialoger om klimamålsætninger anerkendte selskabet problemet på et møde i Q4 2018, og i 2019 kunne selskabet oplyse om en målsætning for absolut CO2-udledning, som er i overensstemmelse med Paris-aftalen.

Selskabet har i foråret 2022 bekræftet, at de arbejder på at formulere en langsigtet vision for at opnå carbon-neutralitet og mellemlange mål, som flugter med Sydkoreas målsætninger. Federated Hermes EOS er på vegne af PensionDanmark udtrykt en forventning om, at de nye målsætninger er Science-Based.  

Se flere cases

Læs eksempler på Hermes EOS dialog med selskaber i PensionDanmarks portefølje.