Se alle

NextEra Energy

Dialog med NextEra Energy om dekarbonisering af forretningen.

PensionDanmarks dialog med NextEra Energy

NextEra Energy har over de sidste 15 år givet et afkast på 945 pct. I 2005 udgjorde sol- og vindenergi 17,5 pct. af NextEras totale kapacitet. Det tal var i 2021 steget til 39,4 pct., og samtidig er energiproduktion baseret på kul gradvist blevet udfaset, og det udgør i dag kun en ubetydelig andel af selskabets samlede energiproduktion. Selskabet vurderer, at det vedvarende energimarked i USA vokser med 15 pct. per år i det næste årti, og derfor vil de satse endnu mere massivt i den grønne omstilling og øge investeringer i vedvarende energi.

NextEra har historisk udgjort en stor andel af PensionDanmarks allokering til internationale forsyningsselskaber, og derfor har vi haft interesse i at forstå NextEras udvikling, men også opfodret selskabet til hurtigere dekarbonisering af forretningen for at passe ind i en lavemissionsøkonomi.  

Udvikling og fremadrettet dialog

Ifølge Transition Pathways Initiative (TPI), der er et værktøj til at vurdere selskabers transitionssti til en lavemissionsøkonomi, så er NextEra allerede nu og frem mod 2025 langt foran i forhold til Paris-Aftalens 1,5°C målsætning. Dog har selskabet ikke formuleret målsætninger for mellemlangt og langt sigt for reduktion af CO2-udledninger.

Derfor fortsætter vi dialogen med selskabet om at få formuleret ambitiøse reduktionsmålsætninger. Derudover har vi opfordret selskabet, at de med fordel kan offentliggøre flere detaljer om sin 1,5°C tilpassede scenarieanalyse, hvor de i deres ESG rapport for 2021 konkluderede, at det var muligt for forsyningssektoren i USA at nå netto nul udledning af drivhusgasser i 2050.

Se flere cases

Læs eksempler på Hermes EOS dialog med selskaber i PensionDanmarks portefølje.