Se alle nyheder
Image alternative text

16,6 mia. kr. i afkast i PensionDanmark i 2017

Et godt investeringsår i 2017 sikrede PensionDanmark et samlet investeringsafkast på 16,6 mia. kr. og dermed gode afkast i medlemmernes alderspuljer.

I 2017 var finansmarkederne præget af, at verdensøkonomien er inde i et bredt funderet opsving med pæn og typisk tiltagende vækst i alle regioner. Den positive udvikling er bl.a. afspejlet i faldende arbejdsløshed og stigende indtjening i virksomhederne.

Alle PensionDanmarks alderspuljer har derfor opnået pæne afkast på 9,9 pct. for medlemmer under 41 år, som investerer med en højere aktieandel og risikoprofil end de ældre medlemmer, hvor årets afkast udgør 6,9 pct. for et 65-årigt medlem.

”Aktierne nød især godt af årets positive udvikling i den globale økonomi. Med et afkast på 13,0 pct. er det de børsnoterede aktier, som har leveret årets højeste afkast. Investeringerne i unoterede aktier, ejendomme og infrastruktur gav afkast på henholdsvis 10,0 pct., 9,5 pct. og 12,8 pct. og var dermed med til at trække det samlede afkast op,” siger adm. direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen, og fortsætter:

”Årets infrastrukturafkast på næsten 13 pct. skyldes bl.a. pæne afkast i fondene forvaltet af Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), som varetager hovedparten af PensionDanmarks investeringer inden for vedvarende energi.”

Siden finanskrisen har PensionDanmarks alderspuljer opnået høje og forholdsvis stabile afkast. Når tabene i 2008 medregnes, har PensionDanmarks alderspuljer for både ældre og yngre medlemmer over de seneste ti år svarende til et gennemsnitligt årligt afkast mellem 6,7 og 7,6 pct. Hvis der alene ses på årene 2009-2017 har alderspuljerne opnået gennemsnitlige årlige afkast i intervallet 8,3 til 10,1 pct.

Vi benytter cookies til at forbedre hjemmesiden. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke dette banner.