Se alle nyheder
Image alternative text

PensionDanmark investerer 1,7 mia. kr. i grøn energiinfrastruktur i nye vækstøkonomier

PensionDanmark har givet tilsagn på 250 mio. USD til Copenhagen Infrastructure Partners New Markets Fund. Den nye fond skal investere i vedvarende energiinfrastruktur i vækstøkonomierne Latinamerika og Asien og har fået et samlet tilsagn på 700 mio. USD i first close.

PensionDanmark har sammen med ATP, Lægernes Pension og den norske Kommunal Landespensjonskasse givet et investeringstilsagn på tilsammen 700 mio. USD til den nye fond Copenhagen Infrastructure New Markets Fund etableret af Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Der forventes investeringstilsagn på yderligere ca. 300 mio. USD i de kommende måneder, så fonden får en størrelse på ca. 1 mia. USD.

”CIP er kommet langt siden PensionDanmark og CIP’s ledende partnere etablerede den første fond tilbage i 2012. Dengang var PensionDanmark eneste investor – i dag er der mere end 40 investorer med i samarbejdet og investeringstilsagn på godt 50 mia. kroner. CIP har demonstreret evne til at udvikle, opføre og drifte vedvarende energiinfrastruktur inden for vind, sol og biomasse i Europa og USA. Projekterne er opført uden væsentlige forsinkelser og inden for budgettet, og der er leveret meget attraktive afkast til investorerne. Den nye fond er et naturligt næste skridt, hvor investeringsuniverset udvides til at omfatte de nye vækstmarkeder i Asien og Latinamerika. Her er der et stort behov for udbygning af grøn energiinfrastruktur og dermed attraktive investeringsmuligheder for CIP og CIP’s investorer. Det er et godt eksempel på hvordan der kan mobiliseres privat kapital i stor skala til den grønne omstilling i udviklingslandene og dermed bidrage til den globale klimadagsorden,” siger Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark og medlem af investeringskomiteerne i CIP’s fonde.

Den nye fond vil fokusere på investeringer i bæredygtig energiinfrastruktur i primært Asien og Latinamerika i lande, der har passende størrelse, høj vækst og et likvidt investeringsmarked. Den nye fond vil anvende samme værdiskabende og risikobegrænsende tilgang som i CIP’s eksisterende OECD-fokuserede fonde og vil bl.a. investere i land- og havbaserede vindmølleparker, solcelleanlæg, biomasseanlæg, affaldsforbrændingsanlæg og transmissionssystemer.

PensionDanmarks investering i Copenhagen Infrastructure New Market Fund supplerer PensionDanmarks investeringer i Danish SDG Investment Fund, der har Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) som partner og administrator, samt African Infrastructure Fund, der forvaltes af A P Møller Capital.