Se alle nyheder

Indbringende 2021 ruster PensionDanmarks medlemmer til usikkert 2022

Et rekordhøjt investeringsafkast på 36,5 mia. kr. i 2021 giver medlemmerne i Danmarks mest omkostningseffektive pensionsselskab et solidt fundament til et 2022, som hidtil har været præget af geopolitisk uro og faldende aktiekurser.

Medlemmerne i PensionDanmark fik rekordhøj forrentning af opsparingerne i 2021. Det viser PensionDanmarks årsrapport, som netop er offentliggjort. Med et samlet investeringsafkast på 36,5 mia. kr. er pensionerne stærkt rustet til et 2022, der er startet med urolige finansmarkeder og en anspændt geopolitisk situation som følge af Ruslands uacceptable invasion af Ukraine.

Yngre medlemmer fik et afkast på 16,0 pct., mens medlemmer tæt på pensionsalderen fik en forrentning på 10,3 pct. De gode afkast i 2021 betyder, at medlemmernes opsparinger, trods kursfald på aktiemarkederne i de første to måneder af 2022, fortsat har et positivt afkast målt i forhold til starten af 2021.Ved udgangen af februar var det foreløbige afkast for 2022 –4,7 pct. for de yngre medlemmer og –2,5 pct. for medlemmer tæt på pensionsalderen.

”Situationen i Ukraine er dybt bekymrende, men takket være det rekordhøje afkast i 2021 behøver vores medlemmer ikke bekymre sig om deres pensionsopsparinger, selvom 2022 er startet uroligt på de finansielle markeder og med store og vedvarende forandringer i den geo- og sikkerhedspolitiske situation,” siger Torben Möger Pedersen, administrerende direktør i PensionDanmark, og uddyber:

”De unge medlemmer har mange år til pensionen og god tid til at indhente tilbagefald i aktiemarkederne. De ældre medlemmer har en lavere risikoprofil, og vores udjævningsmekanisme giver gode muligheder for, at vi ikke får behov for at nedsætte pensionerne – også selvom uroen i markederne skulle fortsætte i længere tid.”

Forud for Ruslands invasion af Ukraine valgte PensionDanmark at frasælge alle russiske statsobligationer samt aktier og lån i virksomheder, hvor den russiske stat har en dominerende ejerandel. Investeringsafdelingen følger situationen tæt og justerer løbende PensionDanmarks portefølje i takt med ændringerne i risikobilledet.

Ny it-platform fremtidssikrer lave omkostninger
2021 blev året, hvor PensionDanmarks vedvarende fokus på at udnytte potentialet i ny teknologi førte selskabet ind på en ny cloud-baseret it-platform, som fremtidssikrer mulighederne for at levere innovative produkter og services, der passer til det enkelte medlems situation og behov.

Den nye platforms driftsøkonomi er med til at understøtte PensionDanmarks position som landets mest omkostningseffektive pensionsselskab. I 2021 var administrationsomkostningerne for sjette år i træk på 297 kr. per medlem, mens investeringsomkostningerne begrænsede sig til 0,52 pct. af formuen.

”I hele PensionDanmarks 30-årige levetid har vi løbende udnyttet de teknologiske fremskridt til at yde medlemmerne en skræddersyet og tilgængelig service, som samtidig frigiver ressourcer hos vores rådgivere til at hjælpe medlemmerne der, hvor den menneskelige kontakt gør en forskel. Med den nye platform har vi lagt fundamentet til at fortsætte med dette mange år ud i fremtiden,” forklarer Torben Möger Pedersen.

Stor aktivitet i sundhedsordning
En anden positiv udvikling i det forgangne år var aktiviteten i PensionDanmarks sundhedsordning. Her steg antallet af behandlinger hos fysioterapeut og kiropraktor til godt 420.000, hvilket er 14 procent højere end i 2019, før corona lagde begrænsninger på adgangen til behandlinger i 2020. Samtidig steg antallet af nye hurtig diagnose-sager med 22 procent, så PensionDanmark i godt 12.000 tilfælde hjalp til hurtig behandling i sundhedsvæsenet i 2021.

Nye fremskridt i rapportering om samfundsansvar
I rapporten om samfundsansvar for 2021 har PensionDanmark nu også rapportering på artikel 7 i EU’s Disclosureforordning. Det betyder, at rapporten nu viser, hvordan selskaberne i aktieporteføljen påvirker klima, miljø og samfund ved blandt andet at opgøre farligt affald, lønforskel mellem køn og eksponering til kontroversielle våben.

Desuden omfatter opgørelsen af PensionDanmarks CO2-aftryk nu også investeringer i infrastruktur og Private Debt. Dermed opgøres der nu CO2-aftryk for 60 procent af den samlede investeringsportefølje.

”Kun ved at gå forrest og hele tiden udvide vores rapportering, kan vi få vished og opmærksomhed om det aftryk, vores investeringer sætter på tværs af klima, miljø, mennesker og samfund. Det er fuldstændig fundamentalt for at kunne arbejde struktureret med at gøre en forskel,” konstaterer Torben Möger Pedersen.

 

Læs årsrapporten 2021

Læs rapport om samfundsansvar 2021