Køge Kyst

PensionDanmark er p.t. i fuld gang med byggeriet af bæredygtighedscertificerede boliger i ny bydel i Køge. Interesselisten er nu åben. Læs mere om interesselisten og Værdiprogrammet for Boligfællesskabet Broen.

PensionDanmarks bæredygtige boligbyggeri ved Køge Kyst er i fuld gang og ventes at være klar til indflytning 1. april 2020. Boligområdet kommer til at rumme 80 boliger, der skal indgå i tæt samspil mellem stranden, vandet og de omkringliggende naturområder. 

Et af omdrejningspunkterne for det nye byggeri er bæredygtighed og fællesskab. Som bygherre, har vi derfor stor fokus på at inddrage kommende beboere i processen op til indflytning, for at opnå det bedste byggeri for dem, der kommer til at kalde det hjem.

For at skabe en mangfoldig bydel kommer de nye byboliger i Køge Kyst til at indeholde både familieboliger og et boligfællesskab for 50+ segmentet. Disse boliger hører under konceptet Livsstilsboliger 50+.

Vi har nu åbnet op for interesselisten for Livsstilsboliger 50+. 
Skriv dig op - så har du også mulighed for at følge med når ventelisten åbner.

Den 1. maj 2019 åbner ventelisten og den forbindelse afholdes der den 24. april 2019 et informationsmøde for alle interesserede. Til mødet præsenteres boligerne og rammerne for fælleskabet både mellem husene og i fællesfaciliteterne. Derudover vil den kommende proces præsenteres, herunder opskrivning, tildeling af boligerne samt indflytning og den efterfølgende bebeoerproces. Se præsentationen for mødet her.

Livsstilsboliger 50+

Vi har udviklet Livsstilsboliger 50+ konceptet i samarbejde med Realdania. Konceptet er et led i foreningens indsats ’Rum og fællesskaber for ældre’, der har som mål at skabe aktiviteter og fællesskab.

Læs mere om værdiprogrammet for Boligfællesskabet Broen, Køge Kyst. 

Fællesskabet baseres på en fælles interesse for friluftsliv og hav (hav, sejlads, fiskeri) og/eller madlavning (tilberede, fællesspisning, sylte, råvarer etc.).

Livsstilsboliger 50+ udgør en tredjedel af bebyggelsen og vil komme til at rumme en række faciliteter, der skal danne rammen om fælles aktiviteter for beboerne.  F.eks. fælles køkken og tagterrasse, værksted og uderum, orangeri, vaskeri samt bibliotek.  For hele bebyggelsen etableres 2 gæsteværelser, som kan lejes til familiebesøg. 

Der tilstræbes en blandet beboergruppe ift. køn, alder og civilstatus for at sikre en harmonisk beboersammensætning samt bygge et stærkt fællesskab og lægge grunden til en levende beboerforening.

Målet er at etablere en beboerkreds, der er kendetegnet ved:

 • Fordeling af beboere 50-65, beboere 65-75 og beboere +75
 • En blanding af singler og par
 • En ligelig kønsfordeling

Boligerne er tænkt til både singler og par over 50, der er uden hjemmeboende børn.

Bæredygtighed i centrum

Et vigtigt parameter for bebyggelsen er bæredygtighed. Det omfatter bl.a.:

 • Boliger, der minimum bliver certificeret til DGNB Guld
 • Miljømæssig bæredygtighed, hvor bygningens opførelse samt det levede liv i dem understøtter beboernes bæredygtige livsstil
 • Økonomisk bæredygtighed med mindre boliger med flere fælles m2 og funktioner, så boligerne også er relevante for økonomisk ressourcesvage beboere
 • Social bæredygtighed, hvor boligfællesskabet kan blive en driver for mere fællesskab i hele bebyggelsen.

Fakta

 • Adresse: Køge Kyst Søndre Havn
 • Areal: 6.750 m2 plus 2.400 m2 kælder
 • Forventet indflytning fra: 1. april 2020
 • Antal udlejningsboliger: I alt 80 lejligheder heraf 28 Livsstilsboliger 50+
 • Arkitekt: Vandkunsten
 • Bæredygtighedscertificering: DGNB i kategorien Guld

 

For yderligere information og spørgsmål

Kontakt DEAS på tlf. 7030 2200 eller bolig@deas.dk