Køge Kyst

PensionDanmark er p.t. i fuld gang med byggeriet af bæredygtighedscertificerede boliger i ny bydel i Køge. Ventelisten er er nu åben. Læs mere om ventelisten og Værdiprogrammet for Boligfællesskabet Broen.

PensionDanmarks bæredygtige boligbyggeri ved Køge Kyst er i fuld gang og ventes at være klar til indflytning 1. april 2020. Boligområdet kommer til at rumme 80 boliger, der skal indgå i tæt samspil mellem stranden, vandet og de omkringliggende naturområder. 

Et af omdrejningspunkterne for det nye byggeri er bæredygtighed og fællesskab. Som bygherre, har vi derfor stor fokus på at inddrage kommende beboere i processen op til indflytning, for at opnå det bedste byggeri for dem, der kommer til at kalde det hjem.

For at skabe en mangfoldig bydel kommer de nye byboliger i Køge Kyst til at indeholde både familieboliger og et boligfællesskab for 50+ segmentet. Disse boliger hører under konceptet Livsstilsboliger 50+.

Vi har åbnet op for ventelisten for Livsstilsboliger 50+.
Skriv dig op her.

I forbindelse med åbningen af ventelisten, blev der den 24. april 2019 afholdt et informationsmøde for alle interesserede. Til mødet blev boligerne og rammerne for fælleskabet, både mellem husene og i fællesfaciliteterne, præsenteret. Derudover blev den kommende proces præsenteret, herunder opskrivning, tildeling af boligerne samt indflytning og den efterfølgende bebeoerproces. Se præsentationen for mødet her.

I forbindelse med beboerprocssen blev der den 25. september afholdt et beboermøde i boligfællesskabet Broen. Mødet blev afholdt på byggepladsens rustikke fællesrum, hvor de kommende beboer fik mulighed, for at hilse på deres nye naboer og bofæller, samt få en opdatering på byggeriet og udlejningen. Derefter var der rundvisning på byggepladsen og prøveboligerne med rig mulighed for at lære hinanden bedre at kende, efterfulgt af fællesspisning som afslutning.

Der vil frem mod indflytningen afholdes yderligere to arbejdsdage i forbindelse med beboerprocessen, hvor formålet vil være at skabe rammerne for fællesskabet i samarbejde med de engagerede beboere. Der vil etableres arbejdsgrupper efter beboernes egne interesser. Det vil bl.a. være i forhold til hvordan der kan skabes en god hverdag med plads til både at være sammen og være sig selv samt hvilke aktiviteter og traditioner man har lyst til at lave sammen. Derudover vil der arbejdes med hvordan fællesrummet, tagterrassen og de andre fælles faciliteter skal indrettes og bruges.

I samarbejde med en indretningsarkitet og firmaet Tagtomat, vil beboerne være med til at skabe løsninger, der hjælper med at indrette tagterrassen til dyrkning og afslapning i grønne omgivelser. 

Livsstilsboliger 50+

Vi har udviklet Livsstilsboliger 50+ konceptet i samarbejde med Realdania. Konceptet er et led i foreningens indsats ’Rum og fællesskaber for ældre’, der har som mål at skabe aktiviteter og fællesskab.

Læs mere om værdiprogrammet for Boligfællesskabet Broen, Køge Kyst. 

Fællesskabet baseres på en fælles interesse for friluftsliv og hav (hav, sejlads, fiskeri) og/eller madlavning (tilberede, fællesspisning, sylte, råvarer etc.).

Livsstilsboliger 50+ udgør en tredjedel af bebyggelsen og vil komme til at rumme en række faciliteter, der skal danne rammen om fælles aktiviteter for beboerne.  F.eks. fælles køkken og tagterrasse, værksted og uderum, orangeri, vaskeri samt bibliotek.  For hele bebyggelsen etableres 2 gæsteværelser, som kan lejes til familiebesøg. 

Der tilstræbes en blandet beboergruppe ift. køn, alder og civilstatus for at sikre en harmonisk beboersammensætning samt bygge et stærkt fællesskab og lægge grunden til en levende beboerforening.

Målet er at etablere en beboerkreds, der er kendetegnet ved:

 • Fordeling af beboere 50-65, beboere 65-75 og beboere +75
 • En blanding af singler og par
 • En ligelig kønsfordeling

Boligerne er tænkt til både singler og par over 50, der er uden hjemmeboende børn.

Bæredygtighed i centrum

Et vigtigt parameter for bebyggelsen er bæredygtighed. Det omfatter bl.a.:

 • Boliger, der minimum bliver certificeret til DGNB Guld
 • Miljømæssig bæredygtighed, hvor bygningens opførelse samt det levede liv i dem understøtter beboernes bæredygtige livsstil
 • Økonomisk bæredygtighed med mindre boliger med flere fælles m2 og funktioner, så boligerne også er relevante for økonomisk ressourcesvage beboere
 • Social bæredygtighed, hvor boligfællesskabet kan blive en driver for mere fællesskab i hele bebyggelsen.

Fakta

 • Adresse: Køge Kyst Søndre Havn
 • Areal: 6.750 m2 plus 2.400 m2 kælder
 • Forventet indflytning fra: 1. april 2020
 • Antal udlejningsboliger: I alt 80 lejligheder heraf 28 Livsstilsboliger 50+
 • Arkitekt: Vandkunsten
 • Bæredygtighedscertificering: DGNB i kategorien Guld

 

For yderligere information og spørgsmål

Kontakt DEAS på tlf. 7030 2200 eller bolig@deas.dk