Køge Kyst

PensionDanmark er p.t. i fuld gang med byggeriet af bæredygtighedscertificerede boliger i ny bydel i Køge. Interesselisten er nu åben. Læs mere nedenfor. 

PensionDanmarks bæredygtige boligbyggeri ved Køge Kyst er i fuld gang og ventes at være klar til indflytning primo 2020. Boligområdet kommer til at rumme 90 boliger, der skal indgå i tæt samspil mellem stranden, vandet og de omkringliggende naturområder. 

Et af omdrejningspunkterne for det nye byggeri er bæredygtighed og fællesskab. Som bygherre, har vi derfor stor fokus på at inddrage kommende beboere i processen op til indflytning, for at opnå det bedste byggeri for dem, der kommer til at kalde det hjem.

For at skabe en mangfoldig bydel kommer de nye byboliger i Køge Kyst til at indeholde både familieboliger og et boligfællesskab for 50+ segmentet. Disse boliger hører under konceptet Livsstilsboliger 50+.

Vi har nu åbnet op for interesselisten for Livsstilsboliger 50+. Tilmeld dig her.

Livsstilsboliger 50+

Vi har udviklet Livsstilsboliger 50+ konceptet i samarbejde med Realdania. Konceptet er et led i foreningens indsats ’Rum og fællesskaber for ældre’, der har som mål at skabe aktiviteter og fællesskab.

Fællesskabet baseres på en fælles interesse for friluftsliv og hav (hav, sejlads, fiskeri) og/eller madlavning (tilberede, fællesspisning, sylte, råvarer etc.).

Livsstilsboliger 50+ udgør en tredjedel af bebyggelsen og vil komme til at rumme en række faciliteter, der skal danne rammen om fælles aktiviteter for beboerne.  F.eks. fælles køkken, værksted og uderum, orangeri, vaskeri og bibliotek.  For hele bebyggelsen etableres 3 gæsteboliger, som kan lejes til familiebesøg. 

Det er målet at få en blandet beboergruppe ift. køn, alder og interesser for at sikre en harmonisk beboersammensætning. Aldersfordeling forventes at blive fordelt således:

 • 40% af boligerne til beboere i 50+
 • 60% af boligerne til beboere 60+

Bæredygtighed i centrum

Et vigtigt parameter for bebyggelsen er bæredygtighed. Det omfatter bl.a.:

 • Boliger, der minimum bliver certificeret til DGNB Guld
 • Miljømæssig bæredygtighed, hvor bygningens opførelse samt det levede liv i dem understøtter beboernes bæredygtige livsstil
 • Økonomisk bæredygtighed med mindre boliger med flere fælles m2 og funktioner, så boligerne også er relevante for økonomisk ressourcesvage beboere
 • Social bæredygtighed, hvor boligfællesskabet kan blive en driver for mere fællesskab i hele bebyggelsen.

Fakta

 • Adresse: Køge Kyst Søndre Havn
 • Areal: 6.750 m2 plus 2.400 m2 kælder
 • Forventet indflytning fra: Primo 2020
 • Antal udlejningsboliger: 90 lejligheder
 • Arkitekt: Vandkunsten
 • Bæredygtighedscertificering: DGNB i kategorien Guld