menu arrow mobile
Om os

En gang om året revurderer PensionDanmarks besty­relse retningslinjerne for investeringerne og fastsæt­ter i den forbindelse et strategisk udgangspunkt for alderspuljernes formuesammensætning.

Pensionsopsparing er af natur langsigtet. Derfor er den ultimative risiko, at der set over et opsparingsforløb ikke opnås et tilstrækkelig højt afkast til, at der i sidste ende kan udbetales en fornuftig pension. Aktivsammensætningen i PensionDanmarks alderspuljer afspejler derfor en målsætning om, at alderspuljerne set over et medlems opsparingsforløb bør have et forventet gennemsnitlig årligt afkast efter inflation på minimum godt 2 pct., hvilket vurderes at være det niveau, der skal til for at sikre et typisk medlem en betryggende levestandard og dækningsgrad som pensionist.

Ikke mindst for de yngre medlemmer er en væsentlig andel af opsparingen investeret i aktier, som forventes at have et bedre langsigtet afkastpotentiale end almindelige stats- og realkreditobligationer. På den kortere bane er udviklingen i aktiemarkederne imidlertid meget uforudsigelig. Erfaringsmæssigt genvinder aktiemarkederne dog relativt hurtigt tilbagefald i markederne, og selv efter de største historiske økonomiske kriser og kursfald har aktierne i værste fald genvundet det tabte terræn indenfor 10 - 15 år. Først når det enkelte medlem har passeret 55 år, foretages der derfor en markant aftrapning af aktieandelen, som giver plads til at øge de ældre medlemmers formueandel i ejendomme og infrastruktur samt forskellige typer af erhvervsobligationer, der typisk har en mere forudsigelig kortsigtet afkastudvikling end aktier.

Desuden tilstræbes en væsentlig andel af realaktiver i porteføljen, som kan bidrage til at beskytte købekraften af de fremtidige pensioner mod perioder med høj vedvarende inflation og stigende renter. Ud over aktier, hvor virksomhederne i perioder med stigende priser og lønninger typisk vil kunne beskytte deres indtjening ved at sætte deres salgspriser op, indeholder alderspuljerne investeringer i ejendomme, hvor huslejen løbende reguleres med inflationen. Desuden er en del af infrastrukturporteføljen karakteriseret ved lange kontrakter med inflationsregulering. Endelig er en del af obligationsporteføljen investeret i indeksobligationer, hvor den løbende rente reguleres med inflationsudviklingen.

Tabellen nedenfor giver et summarisk overblik over udgangspunktet for alderspuljernes formuesammensætning i 2023.

Alderspuljernes formuesammensætning i 2023 45 år  55 år 67 år 75 år
Aktier og Private Equity  64,0 56,5 24,0 12,0
Kreditobligationer og lån samt kreditfonde 13,0 17,0 24,0 21,0
Aktier og kreditobligationer i alt 77,0 73,5 48,0 33,0
Ejendomme 9,0 11,0 12,0 12,0
Infrastruktur  6,5 8,0 11,0 11,0
Ejendomme og infrastruktur i alt 15,5 19,0 23,0 23,0
Obligationer og direkte udlån med høj sikkerhed 7,5 7,5 29,0 44,0
I alt 100 100 100 100


I forhold til 2022 er som nævnt alene foretaget mindre justeringer, hvor der set i lyset af de højere renter er foretaget et mindre løft i udgangspunktet for de yngre medlemmers formueandel i almindelige obligationer mod en tilsvarende reduktion i aktier og kreditobligationer

Strategiske benchmark for 2023

Tabellen nedenfor viser en mere udførlig oversigt over udgangspunktet for alderspuljernes formuesammensætning i 2023

Aktivklasse, pct.

45-års-puljen

55-års-puljen

67-års-puljen

75-års-puljen

Egen-kapital

Benchmark

Alm. børsnoterede aktier (M)

42,5

36,5

11,5

5,5

19,0

22,5 pct. MSCI Europa + 17,5 pct. OMX Copenhagen + 40,0 pct. MSCI Nordamerika + 17,0 pct. MSCI Asia + 3,0 pct. MSCI Emerging Markets ekskl. Asia, med 75 valutaafdækning af amerikanske aktier

Stabile aktier (M)

10,0

10,0

8,0

4,0

5,0

100 pct. MSCI World

Kapitalfonde (unoterede aktier) (IM)

11,5

10,0

4,5

2,5

4,0

40 pct. MSCI Europa + 60 pct. MSCI Nordamerika med valutaafdækning af amerikanske aktier + 250 bp

Aktier i alt

64,0

57,5

24,0

12,0

28,0

 

High Yield-obligationer (M)

3,0

5,5

8,5

9,0

5,0

50 pct. ICE BofA US High Yield Constrained Index (med 100 pct. afdækning fra USD til EUR) og 50 pct. ICE BofA European Currency Developed Markets High Yield Constrained Index (afdækket til EUR)

Sikrede banklån (M)

3,0

3,5

7,5

7,5

8,0

70 pct. Credit Suisse Leveraged Loan Index (med 100 pct. afdækning fra USD til DKK) og 30 pct. Credit Suisse Western European Leveraged Loan Index, Non-$US-Denominated Loans (afdækket til EUR)

Kreditfonde (IM)

3,0

3,0

3,0

1,5

1,5

60 pct. ICE BofA US High Yield Constrained Index (med 100 pct. afdækning fra USD til EUR) og 40 pct. ICE BofA European Currency Developed Markets High Yield Constrained Index (afdækket til EUR) + 150 bp

Emerging Market-obligationer (M)

4,0

5,0

5,0

3,0

4,5

30 pct. JPM GBI-EM Global diversified,+ 50 pct. JPM EMBI Global diversified, med valutaafdækning af dollar obligationer + 20 pct. JPM Corporate EMBI Broad Diversified, Inkl. ESG-relaterede eksklusioner og med valutaafdækning af dollar obligationer

Kreditobligationer mv. i alt

13,0

17,0

24,0

21,0

19,0

 

Ejendomme (IM)

9,0

11,0

12,0

12,0

12,0

Målsætning om langsigtet afkast på min. 5,0 pct. p.a. + afkast for 5-årig dansk statsobl.

Infrastruktur med lav risiko

2,5

3,0

4,5

4,5

4,5

Målsætning om langsigtet afkast på min. 5,5 pct. p.a. + afkast for 5-årig dansk statsobl.

Øvrig infrastruktur og stabile virksomheder

4,0

5,0

6,5

6,5

6,5

Målsætning om langsigtet afkast på min. 7,5 pct. p.a. + afkast for 5-årig dansk statsobl.

Stabile alternativer i alt

15,5

19,0

23,0

23,0

23,0

 

Indeksobligationer (M)

2,0

2,0

2,0

1,5

3,5

Gennemsnitligt afkast for tre toneangivende lange indeksobligationer (2,5 pct. RD 2050, 2,5 pct. NYK 2050, 2,5 pct. NYK 2047)

Nominelle obligationer og direkte udlån med høj sikkerhed mv. (M)

5,5

5,5

27,0

12,5

26,5

50 pct. Nordea CM 5Y Gov Bond Index + 35 pct. Nordea Dansk Realkredit Index + 15 pct. Nordea Realkredit CM 3Y

Korte obligationer

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

1-årig dansk flex-obligation

I alt

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Vægtet gennemsnit af ovenstående