menu arrow mobile
Om os

Den faktiske formuesammensætning vil variere inden for bestyrelsens fastlagte rammer, da der foretages en løbende tilpasning af investeringerne til udviklingen på de finansielle markeder og forventningerne til den fremtidige økonomiske udvikling.

Alderspuljernes sammensætning ultimo 2018

Aktiv (i pct.) Medlemmer under 45 år Medlemmer 55 år Medlemmer 67 år
Børsnoterede aktier 43,3 33,7 15,4
Kapitalfonde (Private Equity) 5,9 4,7 2,3
Aktier i alt 49,2 38,4 17,7
Erhvervsobligationer og lån 12,1 13,3 15,5
Kreditfonde m.v. 2,0 2,0 2,0
Emerging Market-obligationer 4,9 4,9 4,9
Højrenteobligationer og udlån i alt 19 20,2 22,4
Infrastruktur og vedvarende energi 11,2 11,2 11,2
Ejendomme 9,1 9,1 9,1
Stabile alternativer i alt 20,3 20,3 20,3
Indeksobligationer 3,9 3,5 2,9
Nominelle obligationer og direkte udlån med høj sikkerhed 7,6 17,6 36,7
Obligationer og direkte udlån med høj sikkerhed 11,5 21,1 39,6
Total 100 100 100

Vi benytter cookies til at forbedre hjemmesiden. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke dette banner.