menu arrow mobile
Om os

Den faktiske formuesammensætning vil variere inden for bestyrelsens fastlagte rammer, da der foretages en løbende tilpasning af investeringerne til udviklingen på de finansielle markeder og forventningerne til den fremtidige økonomiske udvikling.

Alderspuljernes sammensætning ultimo 2019

Aktiv (i pct.) Medlemmer under 45 år Medlemmer 55 år Medlemmer 67 år
Børsnoterede aktier 48,8 43,5 20,7
Kapitalfonde (Private Equity) 6,3 5,6 2,5
Aktier i alt 55,1 49,1 23,2
Erhvervsobligationer og lån 9,6 10,5 14,2
Kreditfonde m.v. 2,2 2,2 2,3
Emerging Market-obligationer 4,8 4,9 5,2
Højrenteobligationer og udlån i alt 16,6 17,6 21,7
Infrastruktur og vedvarende energi 9 9,1 9,6
Ejendomme 9 9 9,1
Stabile alternativer i alt 18 18,1 18,7
Indeksobligationer 3,4 3,2 2,6
Nominelle obligationer og direkte udlån med høj sikkerhed 6,96 12 33,8
Obligationer og direkte udlån med høj sikkerhed 10,3 15,2 36,4
Total 100 100 100

Vi benytter cookies til at forbedre hjemmesiden. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke dette banner.