menu arrow mobile
Om os

Den faktiske formuesammensætning vil variere inden for bestyrelsens fastlagte rammer, da der foretages en løbende tilpasning af investeringerne til udviklingen på de finansielle markeder og forventningerne til den fremtidige økonomiske udvikling.

Alderspuljernes sammensætning ultimo 2020

Aktiv (i pct.) Medlemmer under 46 år Medlemmer 55 år Medlemmer 60 år Medlemmer 67 år
Børsnoterede aktier 49,2 46,0 35,6 21,2
Private Equity (unoterede aktier) 5,3 5,0 3,9 2,4
Aktier i alt 54,5 50,9 39,5 23,6
Erhvervsobligationer og lån 9,5 10,0 11,4 13,5
Kreditfonde mv. 2,1 2,1 2,1 2,2
Emerging Market-obligationer 4,7 4,7 4,7 4,8
Kreditobligationer mv. i alt 16,3 16,8 18,3 20,5
Infrastruktur 9,5 10,0 11,5 13,6
Ejendomme 8,9 9,1 9,6 10,4
Infrastruktur og ejendomme i alt 18,4 19,0 21,1 24,0
Indeksobligationer 3,1 3,0 2,7 2,2
Nominelle obligationer og direkte udlån med høj sikkerhed 7,7 10,2 18,3 29,7
Obligationer og direkte udlån med høj sikkerhed i alt 10,8 13,2 21,0 31,9
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0