menu arrow mobile
Om os

Selskabet har tilladelse fra Finanstilsynet til at drive virksomhed som livsforsikringsselskab inden for forsikringsklasserne I (Almindelige livsforsikring) og III (Forsikring knyttet til investeringsfonde).

PensionDanmark ejes af PensionDanmark Holding A/S, som ejes af de fagforbund og arbejdsgiverforeninger, der som parter i kollektive overenskomster på det danske arbejdsmarked har truffet beslutning om, at PensionDanmark skal administrere livsforsikrings- og pensionsordninger til lønmodtagere omfattet af parternes kollektive overenskomster.

PensionDanmark er under tilsyn af Finanstilsynet.

Hent vedtægter for PensionDanmark.pdf

 

Indkaldelser

Den ordinære generelforsamling for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab og for PensionDanmark Holding A/S holdes den 24. marts 2020 jf. indkaldelserne:

Vi benytter cookies til at forbedre hjemmesiden. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke dette banner.