menu arrow mobile
Om os

PensionDanmarks investeringer skal sikre købekraften for fremtidige pensioner, uanset hvordan markeder og inflation udvikler sig over de kommende årtier. Derfor har vi konstant fokus på at sikre balancen i porteføljen, hvor enkeltrisici som f.eks. stigende inflation eller en væsentlig økonomisk afmatning, ikke dominerer porteføljens risikoprofil.

Kraftig vækst i formuen

Ultimo 2020 havde PensionDanmark en investeringsbalance på 270 mia.kr. PensionDanmark er et relativt ungt pensionsselskab med sin grundlæggelse i 1992. Derfor vil medlemmernes pensionsindbetalinger også over de kommende år ligge på et væsentlig højere niveau end de løbende pensionsudbetalinger, og derfor forventes PensionDanmarks formue under forvaltning at vokse væsentligt i de kommende år.

Investering af medlemmernes opsparing i alderspuljer

PensionDanmark arbejder med markedsrenteprodukter, hvor medlemmernes opsparing forrentes med det løbende markedsafkast af investeringerne. Medlemmernes opsparing fordeles, så mest muligt anvendes til opsparingsformen aldersopsparing. Derefter fordeles resten typisk mellem opsparing til en løbende livsvarig alderspension og en ratepension, som medlemmerne kan vælge at få udbetalt over 10, 15 eller 20 år.

PensionDanmark investerer medlemmernes opsparing i alderspuljer. Her tilpasses formuesammensætningen og risikoprofilen løbende til medlemmets alder og investeringshorisont.

Aftrapningsprofil 

Graf: Aftrapningsprofil for PensionDanmarks alderspuljer

 

Risikoaftrapning

I takt med at det enkelte medlem bliver ældre sker der en reduktion af investeringsrisikoen, hvor investeringer med en højere risiko gradvist erstattes af en større formueandel i primært danske stats- og realkreditobligationer.

For aktier og kreditobligationer (erhvervs- og Emerging Market obligationer m.v.) påbegyndes risikoaftrapningen, når medlemmet har passeret henholdsvis 45 og 67 år.

For investeringerne i ejendomme, infrastruktur og vedvarende energianlæg påbegyndes risikoaftrapningen først når medlemmet er fyldt 75 år. Disse investeringer er karakteriseret ved en relativ stabil og forudsigelig indtjening.

I 2019 er der indført branchestandard for markedsrenteprodukter, hvor risikoaftrapningen oversættes til et risikotal mellem 1 og 5,9. Selskaber skal oplyse om afvigelser i risikotal i forhold til de intervaller der gælder for lav, middel og høj risiko. Læs mere om afvigelserne.

Frit Puljevalg

Medlemmer der selv ønsker at bestemme sammensætningen af investeringerne i deres ratepension, kan bruge PensionDanmarks Frit Puljevalg. Her kan de selv bestemme fordelingen mellem aktier og obligationer eller lade PensionDanmark bestemme ud fra en risikoprofil, de selv vælger.