menu arrow mobile
Om os

PensionDanmark indgår i dialog med myndigheder og andre interessenter om samfundsmæssige udfordringer, om hvordan private investorer kan være med til at finde nye og innovative løsninger på dem. Det udvider på den ene side investeringsmulighederne for PensionDanmark, samtidig med at vi bidrager til at få løst samfundsmæssige opgaver og udfordringer som fx FN’s verdensmål.

Screeningen og det aktive ejerskab komplementerer og styrker målene om at sikre de bedst mulige afkast for vores medlemmer på lang sigt. Veldrevne virksomheder med styr på både finansielle og ikke-finansielle risici reducerer risikoen for PensionDanmark som investor og kan også øge værdien af investeringerne på sigt.

Retningslinjer for investering

PensionDanmarks bestyrelse har vedtaget et sæt retningslinjer for socialt ansvarlige investeringer, der tager udgangspunkt i generelt accepterede normer for bl.a. sociale, miljømæssige, og ledelsesmæssige forhold.

PensionDanmark investerer ikke i værdipapirer, der er omfattet af sanktioner fra EU og FN.

PensionDanmark køber ikke aktier eller obligationer i selskaber der har aktiviteter, der strider imod internationale konventioner, tiltrådt af den danske stat.

En gang om året revurderer PensionDanmarks bestyrelse de generelle retningslinjer for investeringerne. Her er retningslinjerne for ansvarlige investeringer en del af overvejelserne, når det strategiske udgangspunkt for formuesammensætningen fastlægges.

Screening

PensionDanmark screener løbende vores børsnoterede investeringer for overholdelse af bestyrelsens retningslinjer for ansvarlige investeringer i forhold til blandt andet:

 • Arbejdstager- og menneskerettigheder
 • Miljø- og klimaforhold
 • Korruption
 • God selskabsledelse.

Retningslinjerne bygger på generelt accepterede normer baseret på internationale konventioner og aftaler:

 • FN’s menneskerettigheds-erklæring
 • ILO-konventionerne
 • Rio-deklarationen om miljø og udvikling
 • FN’s konvention mod korruption
 • FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv.
 • OECD's Responsible Business conduct for Institutional Investors
 • Konventionerne danner også grundlag for de ti principper i FN’s bæredygtighedsorganisation Global Compact
 • Parisaftalen om klima
 • FN’s 17 verdensmål.

Dialog

I samråd med PensionDanmarks eksterne samarbejdspartner, Hermes EOS, fastsætter PensionDanmark, hvilke virksomheder der skal særligt fokus på. Det afgøres blandt andet ud fra en risikovurdering, og en vurdering af hvorvidt selskabernes adfærd inden for en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold, er i overensstemmelse med aktionærernes interesse.

Dialogen er som oftest en langvarig proces, hvor gradvise fremskridt anvendes til at fremme yderligere forbedringer. Det kan særligt være en udfordring, når det handler om selskaber, hvor ejerforhold, virksomhedskultur og tilgangen til god selskabsledelse adskiller sig fra dansk kontekst.

For at opnå tilfredsstillende resultater foregår drøftelserne som udgangspunkt i fortrolighed, da det ofte skaber en mere konstruktiv dialog med selskaberne. Se liste over udvalgte selskaber, som vi er i dialog med.

PensionDanmark offentliggør løbende dialoger, hvor det har været med til at fortælle om fremskridt i dialogen. Læs caseeksempler på, hvordan dialog har været med til at flytte selskaber væsentligt.

Det sker, at et selskab helt afviser at gå i dialog eller at dialogen ikke fører til forandringer. Det kan indebære, at aktierne i selskabet afhændes og selskabet placeres på vores udelukkelsesliste.

Afstemninger

PensionDanmark udøver aktivt ejerskab gennem afstemninger på selskabernes årlige generalforsamlinger. Hermes EOS stemmer som hovedregel på vores vegne baseret på PensionDanmarks egen afstemningspolitik, mens PensionDanmark selv stemmer på danske selskabers generalforsamlinger.

I den årlige CSR-rapport redegør PensionDanmark for resultaterne af dialoger og afstemninger.

Dialog med selskaber

Læs eksempler på Hermes EOS dialog med selskaber i PensionDanmarks portefølje. 

Vi benytter cookies til at forbedre hjemmesiden. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke dette banner.