menu arrow mobile
Om os

Fokus i sundhedsordningen er på tidlig indsats for at undgå, at mindre skavanker bliver til kroniske skader. Formålet er at hjælpe medlemmerne med at bevare deres arbejdsevne og tilknytning til arbejdsmarkedet så godt og så længe som muligt. Det er i medlemmernes, virksomhedernes og samfundets interesse.

Det gør vi med en bred vifte af behandlingstilbud og koordinerede indsatser, der alle har arbejdsfastholdelse i centrum. Det gælder både tiltag, der skal hindre, at skader opstår, og koordinerede aktiviteter, der hjælper under og efter, at skaden er sket.

PensionDanmarks team af sygeplejersker og socialrådgivere arbejder ud fra en holistisk tilgang. Det betyder, at de vejleder og rådgiver medlemmet hele vejen i forløbet - fra den indledende kontakt gennem udredning og diagnose til behandling og genoptræning. Derved kan vi sikre, at det enkelte medlem hurtigt får den rette rådgivning og de behandlingstilbud, der passer til deres situation og behov.

Behandlingstilbud

  • Fysiske behandlinger: Medlemmerne får adgang til behandlinger hos en fysioterapeut eller kiropraktor. Behandlingen kan afhjælpe problemer i led, muskler og sener. Vi har et landsdækkende behandlernetværk.

  • Hurtig Diagnose: Vi hjælper medlemmerne til at få stillet en diagnose hurtigt, hvis de har brug for en speciallæge eller en scanning. På den måde kan de komme i gang med eventuel behandling uden unødig ventetid. Tilbuddet giver også mulighed for to måneders genoptræningsforløb hos en fysioterapeut

  • Rådgivning: Vores team af erfarne sygeplejersker og socialrådgivere rådgiver bl.a. langtidssyge medlemmer eller medlemmer, der er i risiko for at blive det. De vejleder om muligheder, rettigheder og regler inden for det offentlige sundhedsvæsen, fx. ventetider, frit sygehusvalg, genoptræning, medicintilskud og klageprocedurer.

  • Online psykologhjælp: Medlemmerne har mulighed for at tale med en online psykolog, hvis de fx får stress eller angst, eller hvis de oplever skilsmisse eller dødsfald i nærmeste familie. Psykologen kan hjælpe, uanset om det handler om problemer på arbejdet eller i privatlivet.
  • Online læge: Hvis det er svært at finde tid til at komme til egen lægen i åbningstiden, kan medlemmerne tale med online læge via video på mobiltelefonen. Online læge er et supplement til egen læge og kan hjælpe med de fleste af de ting, den praktiserende læge også kan.

  • Ledige og langtidssygemeldte: Ledige og langtidssygemeldte er automatisk omfattet af sundhedsordningen i 12 måneder efter pensionsindbetalingerne er stoppet. Pensionister er også omfattet af sundhedsordningen.