menu arrow mobile
Om os

Fokus i sundhedsordningen er på tidlig indsats for at undgå, at mindre skavanker bliver til kroniske skader. Formålet er at hjælpe medlemmerne med at bevare deres arbejdsevne og tilknytningen til arbejdsmarkedet så godt og så længe som muligt. Det er i medlemmernes, virksomhedernes og samfundets interesse.

Det gør vi med en bred vifte af forebyggende behandlingstilbud og koordinerede indsatser, der alle har arbejdsfastholdelse i centrum.  Det gælder både forebyggende tiltag, der skal hindre, at skader opstår, og koordinerede aktiviteter, der hjælper under og efter, at skaden er sket.

PensionDanmarks team af sygeplejersker og socialrådgivere arbejder ud fra et en holistisk tilgang. Det betyder, at de vejleder og rådgiver medlemmet hele vejen i forløbet fra den indledende kontakt gennem udredning og diagnose til behandling og genoptræning. Derved kan vi sikre, at det enkelte medlem hurtigt får den rette rådgivning og de behandlingstilbud, der passer til deres situation og behov.

Behandlingstilbud

  • Forebyggende behandling: Adgang til behandlinger hos fysioterapeut og kiropraktor ved problemer i led, muskler og sener på sundhedscentre via et landsdækkende behandlernetværk.

  • Hurtig diagnose: Vi hjælper medlemmet med hurtigt at få stillet en diagnose at denne hurtigt kommer i gang med eventuel behandling – uden unødig ventetid. Ydermere giver tilbuddet mulighed for et to måneders genoptræningsforløb hos en fysioterapeut.

  • Rådgivning: Vores team af erfarne sygeplejerskere og socialrådgivere rådgiver bl.a. langtidssyge medlemmer eller medlemmer, der er i risiko for at blive langtidssyge og vejleder om muligheder, rettigheder og regler inden for det offentlige sundhedsvæsen, fx. om ventetider og frit sygehusvalg, genoptræning, medicintilskud og klageprocedurer.

  • Psykologhjælp: Sundhedsordningen giver mulighed for psykologhjælp, hvis medlemmerne har problemer fx med stress eller mobning på jobbet eller problemer på privatfronten fx skilsmisse eller dødsfald.

  • Ledige og langtidssygemeldte: Ledige og langtidssygemeldte er automatisk omfattet af sundhedsordningen i 12 måneder efter pensionsindbetalingerne er ophørt. Pensionister er også omfattet af sundhedsordningen.