menu arrow mobile
Om os

Medlemmernes opsparing investeres derfor med en høj grad af risikospredning. Derved begrænses sandsynligheden for tab som følge af en negativ udvikling på bestemte dele af de finansielle markeder.

Det meget lave renteniveau de senere år har betydet, at PensionDanmark har øget investeringerne i infrastruktur, kredit og ejendomme. Det giver medlemmerne afkast, som er mindre afhængige af, hvordan det går i verdensøkonomien og på aktiemarkederne. Det enkelte medlems opsparing er investeret under hensyntagen til medlemmets alder, således at risikoen i den enkeltes portefølje reduceres i takt med, at medlemmet nærmer sig pensionsalderen.

Afkast

Afkast i pct, før skat 2018 2017
Markedsorienterede investeringer    
Børsnoterede aktier  -9,6 13,0
Kreditobligationer og udlån  -3,4 5,2
Danske stats- og realkreditobligationer mv.  1,3 3,3
Ikke-markedsorienterede investeringer    
Private Equity (unoterede aktier)  6,3 10
Infrastruktur 12,5 12,8
Ejendomme 10,1 9,5
Total for alderspuljer    
Alder 46 (Basispuljen) -2,6 9,9
Alder 67 0,2 6,9
Akkumuleret afkast

Vi benytter cookies til at forbedre hjemmesiden. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke dette banner.