menu arrow mobile
Om os

Medlemmernes opsparing investeres derfor med en høj grad af risikospredning. Derved begrænses sandsynligheden for tab som følge af en negativ udvikling på bestemte dele af de finansielle markeder.

Det meget lave renteniveau de senere år har betydet, at PensionDanmark har øget investeringerne i infrastruktur, kredit og ejendomme. Det giver medlemmerne afkast, som er mindre afhængige af, hvordan det går i verdensøkonomien og på aktiemarkederne. Det enkelte medlems opsparing er investeret under hensyntagen til medlemmets alder, således at risikoen i den enkeltes portefølje reduceres i takt med, at medlemmet nærmer sig pensionsalderen.

Afkast

* Basispuljen for 2018 var gældende til og med 40 års alderen.

Afkast i pct, før skat 2020 2019 2018
Markedsorienterede investeringer      
Børsnoterede aktier  13,3 27,5 -9,6
Kreditobligationer og udlån  1,6 9,5 -3,4
Danske stats- og realkreditobligationer mv.  1,6 2,9 1,3
Ikke-markedsorienterede investeringer      
Private Equity (unoterede aktier)  15,5 10,3 6,3
Kreditfonde -0,4 1,3 5,8
Infrastruktur og vedvarende energianlæg 4,5 4,7 12,5
Ejendomme 4,7 8,9 10,1
Total for alderspuljer      
Alder under 46 (Basispuljen) * 7,6 16,1 -2,6
Alder 67 3,9 9,5 0,2
Akkumuleret afkast
Afkast 2016-2020