menu arrow mobile
Om os

Omkostninger til administration

PensionDanmarks administrationsbidrag er 305 kr. i 2023. Sammenlignet med andre pensionsselskaber har PensionDanmark nogle af de laveste omkostninger i branchen.

Administrationsomkostningerne dækker:

  • Opkrævning af pensionsbidrag
  • Udbetaling af pensioner
  • Behandling af henvendelser fra medlemmer og virksomheder
  • Administration af forsikringer

Administrationsomkostninger

Satser for administrationsomkostninger i PensionDanmark 2023.

Administrationsomkostninger Satser i PensionDanmark 2023
Årligt administrationsbidrag, medlemmer 305 kr.
Omkostninger på præmien til opsparing 0 kr.
Omkostninger på præmien til risikodækning 0 kr.
Omkostninger af saldo på alderspension 0 kr.
Ekspeditionsgebyr ved udbetaling 0 kr.
Driftsherretillæg til aktionærerne 0 kr.
Omkostninger ved overførsel ind i PensionDanmark (PensionDanmarks omkostninger) 0 kr.
Omkostning ved overførsel ud af PensionDanmark 0 kr.
Omkostninger til forrentning af fremmedkapital i selskabet 0 kr.
Omkostninger ved supplerende opsparing  
Årlig omkostning til administration af LD-opsparing  0 kr.
Årlig omkostning til administration af ekstra indbetaling til aldersopsparing  0 kr.
Årlig omkostning til administration af ekstra indbetaling til ratepension 0 kr.

Omkostninger til investering

Investeringsomkostningerne i 2022 udgjorde 1.817 mio. kr., hvilket svarer til 0,63 procent af årets gennemsnitlige formue mod 0,52 procent i 2021.

Omkostningsprocenten dækker over:

  • Interne investeringsomkostninger, fx personale
  • Eksterne omkostninger, fx forvaltningsgebyr til eksterne porteføljeforvaltere
  • Transaktionsomkostninger (kurtage og afviklingsgebyrer) i forbindelse med køb og salg af værdipapirer

Investeringsomkostninger

Investeringsomkostninger Satser i PensionDanmark 2023
Investeringsomkostninger 1) 0,63 pct.
Handel i PensionDanmark-fonde  
Valggebyr ved handel i PensionDanmark-fonde i Frit Puljevalg 0 kr.
Kurtage ved handel i PensionDanmark-fonde i Frit Puljevalg 0 kr.
Tillæg/fradrag til indre værdi ved køb/salg 0 kr.
Handel i eksterne fonde  
Ekstra årlige depotomkostninger ved valg af eksterne fonde i Frit Puljevalg 0 kr.
Kurtage ved handel i eksterne fonde i Frit Puljevalg 0,10 pct.
Valggebyr ved handel i eksterne fonde i Frit Puljevalg 0 kr.
Tillæg/fradrag til indre værdi ved køb/salg 0,08 pct.
Forvaltningsomkostninger i eksterne fonde i Frit Puljevalg 2) 0,27 – 0,98 pct.

1) Investeringsomkostningerne er beregnet i pct. af den gennemsnitlige pensionsopsparing og er baseret på de forventede investeringsomkostninger for 2023. Heri er indeholdt de 0,105 pct., der trækkes på medlemmets puljekonto til dækning af de interne investeringsomkostninger. Det enkelte medlem kan have lavere eller højere investeringsomkostninger afhængig af alder, og om der er foretaget valg i Frit Puljevalg.

2) Forvaltningsomkostningerne i de eksterne fonde er opgjort netto, da alle rabatter fra eksterne forvaltere (kickback) til PensionDanmark går direkte tilbage til medlemmerne.

Beregning af årlige omkostninger i kroner og procent

PensionDanmarks redegørelse for hvordan vi opgør medlemmernes omkostninger i ÅOK og ÅOP.