menu arrow mobile
Om os

Pensionsordningen omfatter opsparing til alderdom, forsikringer vedrørende førtidspension, visse kritiske sygdomme og dødsfald, samt en sundhedsordning.

Det højst prioriterede formål med pensionsordningen er opsparing til alderspension, som skal supplere folkepension og ATP. 

 

Typisk pensionsordning

Langt hovedparten af PensionDanmarks medlemmer er omfattet af vores standarddækning, mens en mindre gruppe medlemmer er dækket af vores Basisdækning eller Individuel Dækning:

  • Standarddækning, som omfatter de fleste medlemmer
  • Basisdækning til medlemmer med små bidrag og deltidsbeskæftigelse (mindre dækninger men ellers lig standarddækning)
  • Individuel Dækning for medlemmer på funktionæroverenskomster med relativt høj løn (løntilpassede førtidspensionsdækninger, men ellers lig standard)

Pensionsbidragene fordeles, så mest muligt anvendes til aldersopsparing. Derefter fordeles resten typisk med 50 pct. til ratepension og 50 pct. til livsvarig pension.

 

Afkast og udbetaling

Medlemmerne får forrentet deres opsparing med det opnåede markedsafkast på PensionDanmarks investeringer, og afkastet sættes ind på medlemmernes pensionskonto måned for måned. Medlemmernes alder afgør deres risikoprofil, hvor investeringsrisikoen aftrappes med alderen.

Medlemmerne kan i høj grad selv bestemme, hvornår og hvordan pensionen skal udbetales. Det skal sikre en fleksibel overgang fra arbejdslivet til livet som pensionist.

 

Efteruddannelse

Efteruddannelse er med til at sikre lavere sygefravær og øget jobsikkerhed.

Læs om PensionDanmarks indsats for livslang læring.

Sundhed

Mere end 464.100 medlemmer er dækket af PensionDanmarks sundhedsordning.

Læs om sundhedsordningen.