menu arrow mobile
Om os

Efteruddannelse og opgradering af kompetencer er afgørende både for samfundet, for virksomhederne og for det enkelte medlem: Når medlemmerne har de nødvendige kompetencer, sikres de en høj tilknytning til arbejdsmarkedet, og virksomhederne sikres adgang til kvalificeret arbejdskraft til gavn for dansk økonomi.

Undersøgelser dokumenterer samtidig, at efteruddannelse er med til at sikre lavere sygefravær, øget jobsikkerhed, jobmobilitet og højere løn.

Prognoser fra AE Rådet viser, at der i 2025 vil mangle ca. 70.000 faglærte og samtidig være et overudbud af 110.000, der er ufaglærte eller kun har en gymnasial uddannelse, hvis der ikke sker et markant kompetenceløft. Det gælder en lang række brancher.

Formålet med indsatsen for livslang læring er derfor at:

  • Øge voksen- og efteruddannelsesaktiviteten blandt vores medlemmer
  • Sikre, at efteruddannelsen både er målrettet den enkeltes kompetenceniveau og matcher virksomhedens behov.

Det mål understøttes bl.a. gennem administrationen af 18 uddannelsesfonde, der yder tilskud til efteruddannelse for medlemmerne.

 

Nyt uddannelsessite — nye muligheder

I starten af 2019 gik et nyt efteruddannelsessite i luften, hvor medlemmerne får et 360-graders overblik over efteruddannelsesmuligheder, gennemført uddannelse, erhvervserfaring samt hjælp til at finde relevante kurser. Alt sammen med udgangspunkt i den kompetenceudviklingsfond, de er omfattet af.

Medarbejdere og arbejdsgivere har på efteruddannelsessitet også nye muligheder for i samarbejde at udarbejde en uddannelsesplan samt dele informationer om gennemført uddannelse og efteruddannelse. Der er fuldt overblik over gennemført uddannelse, hvor mange kursusdage den enkelte medarbejder har på sin kursusdagskonto osv. På den måde kan virksomheden let planlægge efteruddannelse med udgangspunkt i de støttemuligheder, som kompetenceudviklingsfonden giver.

 

Digitalt samarbejde

Nye digitale løsninger og samarbejde med offentlige myndigheder danner grundlaget for det nye efteruddannelsessite, der samtidig sikrer PensionDanmark en så let administration uddannelsesfondene som muligt.

Det nye efteruddannelsessite trækker data ind fra en række eksterne platforme. En af de helt centrale partnere i den forbindelse er STIL, ”Styrelsen for IT og Læring” under Undervisningsministeriet, der hermed udbygger sit offentligt-private samarbejde med PensionDanmark om udveksling af data. Brugen af individuelle data fra disse databaser betyder, at efteruddannelsesforslag bliver udvalgt helt specifikt til det enkelte medlem, baseret på deres data og den branche, de arbejder inden for.

Hvis virksomheden sender medarbejdere på AMU-kurser, sikrer PensionDanmarks digitale løsninger, at virksomheden automatisk modtager oplysninger om muligheder for tilskud fra kompetenceudviklingsfonden, når kurset er gennemført.

Pension

Læs mere om pensionsordningen hos PensionDanmark. 

Sundhed

Mere end 385.000 medlemmer er dækket af PensionDanmarks sundhedsordning.

Læs om sundhedsordningen.

Vi benytter cookies til at forbedre hjemmesiden. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke dette banner.