menu arrow mobile
Om os

Forsikringsdækningerne er specifikt målrettet medlemmernes behov på de enkelte brancheområder. Medlemmerne kan efter behov selv justere beløbene i deres forsikringsydelser.

PensionDanmarks produkter er indrettet som supplement til – og ikke en erstatning for – de offentlige ydelser og tilbud.

 

Død før pensionsalderen

Dækningen ved dødsfald har til formål at sikre de efterladte økonomisk ro i en overgangsperiode, hvor f.eks. praktiske forhold håndteres. Da behovet for dækning ved dødsfald afhænger af det enkelte medlems konkrete forhold, fx familie- og boligforhold, er der mulighed for selv at vælge niveauet for dækning.

 

Kritisk sygdom

Medlemmer, der får stillet en diagnose, som er på PensionDanmarks liste over kritiske sygdomme, får udbetalt et skattefrit engangsbeløb. Ud over engangsbeløbet får medlemmerne et års frit medlemskab til en relevant patientforening som f.eks. Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen eller Parkinsonforeningen.

 

Førtidspension, ressourceforløb og seniorpension

Dækningerne ved nedsat arbejdsevne har til formål at sikre medlemmernes indtægtsgrundlag og fortsatte pensionsopsparing ved overgang til offentlig førtidspension eller seniorpension. Betingelsen for tilkendelse af ydelser fra PensionDanmark er en tilkendelse af offentlig førtids- eller seniorpension. Dette sikrer et enkelt, administrationslet og entydigt tilkendelsesgrundlag.

Ved tilkendelse af offentlig førtidspension mindst seks år før folkepensionsalderen får medlemmerne typisk et skattefrit engangsbeløb (typisk 100.000 kr.) samt en supplerende førtidspension hver måned (typisk 3-6.000 kr.). Halvdelen af engangsbeløbet kan udbetales, når medlemmet har været i ressourceforløb i mindst 12 måneder. Derudover har medlemmerne en opsparingssikring, der sikrer uændret fortsættelse af pensionsopsparingen. Den supplerende førtidspension udløber tre år før, medlemmet opnår ret til folkepension for at sikre en trinvis overgang fra indtægtsniveauet på førtidspension til niveauet for folkepensionister.

Medlemmer, der tilkendes offentlig seniorpension mindst tre år før folkepensionsalderen, kan typisk også få supplerende seniorpension fra PensionDanmark. Den supplerende pension svarer til beløbet, som udbetales ved førtidspension. Herudover har medlemmet også en opsparingssikring, hvor PensionDanmark fortsætter de hidtidige pensionsindbetalinger på pensionsopsparingen. Opsparingssikringen og den løbende udbetaling fra PensionDanmark ophører tre år før folkepensionsalderen.

Medlemmer kan blive tilkendt offentlig seniorpension, hvis:

  • de har højest seks år til folkepension
  • deres arbejdsevne er nedsat til 15 timer om ugen
  • de har arbejdet mindst 27 timer om ugen de seneste 20-25 år.

 

Fleksjob

Ved fleksjob har medlemmerne en opsparingssikring, der sikrer, at indbetalingen til pensionen er den samme som under almindelig beskæftigelse.

 

Automatisk besked ved dækning

PensionDanmark sørger via samkøring med offentlige registre for, at medlemmerne automatisk får besked, når deres forsikringsordning dækker.

 

Pension

Læs mere om pensionsordningen hos PensionDanmark. 

Sundhed

Mere end 464.100 medlemmer er dækket af PensionDanmarks sundhedsordning.

Læs om sundhedsordningen.