menu arrow mobile
Om os

Forsikringsdækningerne er specifikt målrettet medlemmernes behov på de enkelte brancheområder. Medlemmerne kan efter behov selv justere beløbene i deres forsikringsydelser.

PensionDanmarks produkter er indrettet som supplement til – og ikke en erstatning for – de offentlige ydelser og tilbud.

 

Død før pensionsalderen

Dækningen ved dødsfald har til formål at sikre de efterladte økonomisk ro i en overgangsperiode, hvor f.eks. praktiske forhold håndteres. Da behovet for dækning ved dødsfald afhænger af det enkelte medlems konkrete forhold, fx familie- og boligforhold, er der mulighed for selv at vælge niveauet for dækning.

 

Kritisk sygdom

Medlemmer, der får stillet en diagnose, som er på PensionDanmarks liste over kritiske sygdomme, får udbetalt et skattefrit engangsbeløb. Ud over engangsbeløbet får medlemmerne et års frit medlemskab til en relevant patientforening som f.eks. Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen eller Parkinsonforeningen.

 

Førtidspension og ressourceforløb

Dækningerne ved nedsat arbejdsevne har til formål at sikre medlemmernes indtægtsgrundlag og fortsatte pensionsopsparing ved overgang til offentlig førtidspension. Betingelsen for tilkendelse af ydelser fra PensionDanmark er en tilkendelse af offentlig førtidspension. Dette sikrer et enkelt, administrationslet og entydigt tilkendelsesgrundlag.

Ved tilkendelse af offentlig førtidspension får medlemmerne ud over et skattefrit engangsbeløb typisk også en supplerende førtidspension hver måned, der sammen med den supplerende arbejdsmarkedspension (SUPP) sikrer uændret fortsættelse af pensionsopsparingen. Halvdelen af engangsbeløbet kan forskudsudbetales, når medlemmet har været i ressourceforløb i mindst 12 måneder.

Den supplerende førtidspension udløber tre år før, medlemmet opnår ret til folkepension for at sikre en trinvis overgang fra indtægtsniveauet på førtidspension til niveauet for folkepensionister.

 

Fleksjob

Ved fleksjob har medlemmerne en opsparingssikring, der sikrer, at indbetalingen til pensionen er den samme som under almindelig beskæftigelse.

 

Automatisk besked ved dækning

PensionDanmark sørger via samkøring med offentlige registre for, at medlemmerne automatisk får besked, når deres forsikringsordning dækker.

 

Pension

Læs mere om pensionsordningen hos PensionDanmark. 

Sundhed

Mere end 385.000 medlemmer er dækket af PensionDanmarks sundhedsordning.

Læs om sundhedsordningen.

Vi benytter cookies til at forbedre hjemmesiden. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke dette banner.