menu arrow mobile
Om os

Erhvervslejemål

Vores erhvervslejemål henvender sig både til større og mindre danske og udenlandske virksomheder samt offentlige lejere, der ønsker funktionelle, moderne og attraktive erhvervslejemål. Vores lejemål kendetegnes bl.a. ved fokus på bæredygtighed, et højt vedligeholdelsesniveau samt professionel og dokumenteret drift. 

Moderne full-service kontorhuse

Vi tilbyder lejemål i moderne full-service kontorhuse til virksomheder, der ønsker et lejemål med alle tilgængelige fællesfaciliteter. Fx. fælles reception, kantine, mødecenter, auditorier og fitnesscenter. Disse lejemål ligger i enten nyopførte multibrugerhuse eller eksisterende domicilejendomme, der er konverteret til moderne multibrugerhuse.

Eksempler på vores full-service kontorhuse er:

Opførelse af erhvervsejendomme til udlejning 

PensionDanmark udvikler og opfører erhvervsejendomme til både virksomheder og offentlige institutioner. Vi erhverver byggegrunden og opfører ejendommen i samarbejde med entreprenører og den kommende lejer. Ved opførelse af nye erhvervsejendomme er det et krav, at bygningerne bliver bæredygtighedscertificeret og lever op til en række krav og retningslinjer.

PensionDanmark har bl.a. udviklet og opført nyt domicil for Semco Maritimes i Esbjerg og har samarbejdet med NCC om opførelsen af entreprenørkoncernens nye danske hovedsæde i Gladsaxe Company House. Opførelsen af nye kontorfaciliteter til Rigspolitiet i Ejby og MT Højgårds domicil i Søborg er andre eksempler på udlejning af domicillejemål, hvor PensionDanmark sammen med en domicillejer finder den rigtige placering for virksomhedens nye domicil. Aktuelle udviklingsprojekter er et nyt DFDS-domicil på Marmormolen i København og nyt domicil til Nordyns Bank i Odense.

PensionDanmark står også for udlejning som sale and lease back. Et eksempel er PensionDanmarks køb af Alfa Lavals domicil i Aalborg eller købet af Nørgaardsvej 1-3 i Lyngby, der udlejes til FOG Bolig & Designhus.

DEAS

PensionDanmark samarbejder med DEAS, der står for administrationen og daglig drift af vores udlejningsejendomme. Det giver os mulighed for at fokusere på de kernefunktioner, der skaber målrettet værdi for vores lejere.

Bæredygtige bygninger

For PensionDanmark er bæredygtighed et vigtigt parameter i udviklingen af vores ejendomsportefølje. Siden 2012 er PensionDanmarks opførte kontorejendomme blevet bæredygtighedscertificeret. Det giver en række fordele for vores lejere, idet bæredygtige byggerier kan imødekomme en række voksende behov og kriterier, der oftest ikke er muligt ved traditionel byggeri. Det gælder fx:

  • Mere effektiv arealudnyttelse pr. medarbejder
  • Forbedret indeklima og arbejdsmiljø der øger sundhed, trivsel og produktivitet
  • Fleksibilitet i bygningens anvendelsesmuligheder
  • Mindre miljøbelastning fx i form af CO2
  • Lavere udgifter til varme og energi og dermed lavere bruttoomkostninger for lejer.

Få information om ejendommen

For yderligere information og rekvirering af udlejningsprospekt, kontakt venligst Janne Hauskov.

Janne Hauskov
Ejendomsporteføljechef