menu arrow mobile
Om os

Brug af personoplysninger

På pensiondanmark.com bruger vi de cookies, du giver os lov til, og vi behandler din e-mailadresse, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev. Alle dine personoplysninger behandles omhyggeligt, og der er klare regler for hvordan, vi må bruge dine personoplysninger.

Du kan læse hvilke personoplysninger, vi behandler og til hvilket formål, hvem vi deler dine personoplysninger med, dine rettigheder og klagemuligheder – her i vores Persondatapolitik.

Forbehold

PensionDanmark har søgt at gøre indholdet på pensiondanmark.com så korrekt og retvisende som muligt. Informationerne på pensiondanmark.com erstatter imidlertid ikke læserens egen vurdering af, hvordan der skal disponeres.

PensionDanmark påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle direkte eller indirekte tab som følge af dispositioner foretaget på baggrund af informationer vist på pensiondanmark.com.

Pensiondanmark.com er beskyttet af ophavsret, og pensiondanmark.com eller dele heraf må derfor ikke gengives uden tilladelse.

Informationer afgivet af tredjemand
De eksterne pegende links, der er tilgængelige på pensiondanmark.com, er kun til din orientering.

PensionDanmark er ikke ansvarlig for materiale produceret eller på anden måde gjort tilgængeligt af tredjemand, uanset om der kan opnås adgang til dette materiale via link på pensiondanmark.com. Sådanne tredjemænd skal på deres egne hjemmesider give den af loven påkrævede information om sig selv, og PensionDanmark er ikke ansvarlig for eventuelt manglende eller utilstrækkelig information.

PensionDanmark Ejendomme
Hvis du skriver dig op på interesselisten til en ejerbolig eller lejebolig, sender PensionDanmark Ejendomme løbende mails, når der er relevante boliger til dig ud fra dine oplysninger om fx alder, civilstand og nuværende bopæl.

Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger fra interesselisten. Se også oversigt 1.

Vi deler dine personoplysninger med andre
I PensionDanmark behandler vi dine personoplysninger omhyggeligt, og der er klare regler for hvordan, vi må bruge dine personoplysninger.

Du kan her læse hvilke personoplysninger, vi behandler og til hvilket formål, hvem vi deler dine personoplysninger med og klagemuligheder.

Modtagere af oplysninger Det bruger modtageren oplysningerne til
Ritzaus Bureau Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev på pensiondanmark.com, sender vi oplysninger om din mailadresse til Ritzaus Bureau A/S, som er en dansk databehandler. Ritzaus Bureau bruger oplysningen til at administrere vores service med udsendelse af nyhedsbreve. Når du afmelder denne nyhedsservice beholdes din mailadresse for at sikre, at du ikke bliver opskrevet til at modtage nyhedsbreve igen uden at have givet fornyet samtykke. Du kan dog altid skrive direkte til Ritzau for at få slettet din mailadresse.
Microsoft Azure Microsoft leverer it-platformen, som pensiondanmark.com kører på, og som anvendes til håndtering af kontakt- og samtykkeoplysninger.

 

Kontakt
Hvis du vil vide mere om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver på mail, DPO@pension.dk.

Hvis du vil klage over behandlingen af dine personoplysninger
Du kan klage over PensionDanmarks behandling af dine personoplysninger til vores databeskyttelsesrådgiver eller til Datatilsynet.

PensionDanmarks databeskyttelsesrådgiver
Du kan sende din klage på en mail til vores databeskyttelsesrådgiver på DPO@pension.dk eller med almindeligt brev til:

PensionDanmark
Att.: PensionDanmarks databeskyttelsesrådgiver
Langelinie Alle 43
2100 København Ø

Datatilsynet
Du kan også klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Hvis du hellere vil sende en mail er mailadressen dt@datatilsynet.dk. Datatilsynet anbefaler dog, at du sender mailen med digital post via borger.dk for at beskytte dine personoplysninger. Du kan læse mere på datatilsynet.dk.