menu arrow mobile
Om os

Cookies på pensiondanmark.com
Når du bruger hjemmesiden, skal du acceptere, at vi bruger cookies.
 
Hvad er cookies?
Når du bruger pensiondanmark.com, efterlader du et elektronisk spor (”cookie”), der gør PensionDanmark i stand til at følge din adfærd på pensiondanmark.com samt underliggende subdomæner.

En cookie er en lille tekstfil, der bliver gemt på din computer, telefon eller tablet, når du besøger hjemmesiden. Cookien kan hverken indeholde programmer eller virus men indeholder automatisk oplysninger om

  • Din IP-adresse
  • Dato og klokkeslæt for dit besøg
  • De søgeord, du har indtastet i søgemaskinen
  • Hvilke sider med information, du har besøgt
  • Det sprog, du vælger

Vi kan ikke se, om det er dig, der har besøgt pensiondanmark.com, da vi ikke indsamler personoplysnin-ger om dig.

Hvis dine oplysninger bliver offentliggjort vil det ske samlet og anonymt, fx oplysninger om det samlede antal besøg på pensiondanmark.com på en måned.

Hvad bruger vi cookies til?
På pensiondanmark.com bruger vi statistikcookies.

Statistikcookies bruger vi til at få et overblik over, hvordan pensiondanmark.com bliver brugt. Oplysningerne bruger vi til løbende at forbedre siderne på pensiondanmark.com, så du og andre får en god oplevelse, fx ved gøre det nemmere at finde de populære sider. Oplysningerne benyttes ikke af andre end os.

Hvad sker der, når en statistikcookie bliver gemt?
Når en statistikcookie er blevet gemt på din computer, sender den oplysninger til vores webserver, som sender oplysningerne til Adobe Analytics.

Ud fra oplysningerne udarbejder Adobe Analytics statistikker til os. De oplysninger er som sagt meget vigtig vi-den for os, fordi de fortæller os hvilke informationer, der efterspørges. Den viden hjælper os til at levere endnu mere målrettet information til besøgende på pensiondanmark.com.  

Alle browsere tillader, at du sletter cookies enkeltvis eller alle på en gang. Hvordan, du gør det, afhænger af hvilken browser, du anvender. Du kan læse mere om dette hos leverandøren af din browser.

Forbehold
PensionDanmark har søgt at gøre indholdet på pensiondanmark.com så korrekt og retvisende som muligt. In-formationerne på pensiondanmark.com erstatter imidlertid ikke læserens egen vurdering af, hvordan der skal disponeres.
 
PensionDanmark påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle direkte eller indirekte tab som følge af dispositio-ner foretaget på baggrund af informationer vist på pensiondanmark.com.

Pensiondanmark.com er beskyttet af ophavsret, og pensiondanmark.com eller dele heraf må derfor ikke gengi-ves uden tilladelse.

Informationer afgivet af tredjemand
De eksterne pegende links, der er tilgængelige på pensiondanmark.com, er kun til din orientering. Pensi-onDanmark er ikke ansvarlig for materiale produceret eller på anden måde gjort tilgængeligt af tredjemand, uanset om der kan opnås adgang til dette materiale via link på pensiondanmark.com. Sådanne tredjemænd skal på deres egne hjemmesider give de af loven påkrævede information om sig selv, og PensionDanmark er ikke ansvarlig for eventuelt manglende eller utilstrækkelige informationer.

PensionDanmark Ejendomme
Hvis du skriver dig op på interesselisten til en ejerbolig eller lejebolig, sender PensionDanmark Ejendomme lø-bende mails, når der er relevante boliger til dig ud fra dine oplysninger om fx alder, civilstand og nuværende bopæl. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger fra interesselisten.

Vi deler dine personoplysninger med andre
I PensionDanmark behandler vi dine personoplysninger omhyggeligt, og der er klare regler for hvordan, vi må bruge dine personoplysninger.

Du kan her læse hvilke personoplysninger, vi behandler og til hvilket formål, hvem vi deler dine personoplys-ninger med og klagemuligheder.

 

Modtagere af oplysninger

Det bruger modtageren oplysningerne til

Mailchimp

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev på pensiondanmark.com, sender vi oplysninger om din mailadresse til Mailchimp, som drives af The Rocket Science Group LLC med hovedkvarter i Georgia, USA.

Mailchimp bruger oplysningen til at administrere vores service med udsendelse af nyhedsbreve.

Når du afmelder denne nyhedsservice, bliver mailadressen slettet senest en måned efter.

Microsoft Azure

Microsoft leverer det system, som bruges til behandling af indkomne e-mails til os samt til håndtering af kontakt- og samtykkeoplysninger.Kontakt

Hvis du vil vide mere om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder, er du altid velkom-men til at kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver på mail, DPO@pension.dk.

Hvis du vil klage over behandlingen af dine personoplysninger
Du kan klage over PensionDanmarks behandling af dine personoplysninger til vores databeskyttelsesrådgiver eller til Datatilsynet.

PensionDanmarks databeskyttelsesrådgiver
Du kan sende din klage på en mail til vores databeskyttelsesrådgiver på DPO@pension.dk eller med almindeligt brev til:

PensionDanmark
Att.: PensionDanmarks databeskyttelsesrådgiver
Langelinie Alle 43
2100 København Ø

Datatilsynet
Du kan også klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Hvis du hellere vil sende en mail er mailadressen dt@datatilsynet.dk. Datatilsynet anbefaler dog, at du sender mailen med digital post via bor-ger.dk for at beskytte dine personoplysninger. Du kan læse mere på datatilsynet.dk.

Vi benytter cookies til at forbedre hjemmesiden. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke dette banner.