menu arrow mobile
Om os

PensionDanmark arbejder med udgangspunkt i lovgivningen og anbefalinger om god selskabsledelse med at sikre en effektiv ledelse og styring af virksomheden. Der lægges vægt på, at PensionDanmarks administration og udvikling af selskabets aktiviteter afspejler aktionærernes og medlemmernes interesser, og at der sker en forsvarlig styring og overvågning af aktivitetsområder og risici.

 

Åbenhed

PensionDanmark lægger derudover særlig vægt på at opretholde og videreudvikle en høj grad af åbenhed om alle dele af selskabets aktiviteter, god information og dialog med selskabets interessenter samt en høj professionel standard for arbejdet i bestyrelse og direktion. Bestyrelsen sikrer bl.a. dette gennem vedtagelsen af en informations- og kommunikationspolitik samt ved at kontrollere kvaliteten af selskabets kommunikation.

 

Kompetencer

Bestyrelsen skal til stadighed samlet besidde den fornødne viden og erfaring om PensionDanmarks risici for at sikre en forsvarlig varetagelse af bestyrelsens opgaver, pligter og drift af PensionDanmark. Bestyrelsen gennemfører minimum én gang årlig en samlet evaluering af bestyrelsens sammensætning og kompetenceniveau set i forhold til PensionDanmarks forretningsmodel, strategi og risikoprofil, samt en evaluering af samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen.

 

Bestyrelsens sammensætning

Rapporten fra Pensionsmarkedsrådet om god og effektiv selskabsledelse i arbejdsmarkedspensioner, der udkom i juni 2004, anbefaler, at antallet af bestyrelsesmedlemmer på sigt kan overvejes nedbragt. Når bestyrelsen for PensionDanmark har 18 medlemmer, skyldes det, at aktionærerne lægger vægt på en bred repræsentation af overenskomstparterne i bestyrelsen for at sikre ejerskab, indsigt og indflydelse. Fordelene ved denne sammensætning vurderes at være større end fordelen ved at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer.