menu arrow mobile
Om os

Alle beslutninger, der tages om opsparingsproduktet, tager udgangspunkt i PensionDanmarks retningslinjer for ansvarlige investeringer, som beror på generelt accepterede principper og normer såsom FN’s 17 verdensmål og Parisaftalen om klima.

Oplysninger til vores medlemmer om bæredygtighed

PensionDanmarks investeringer fremmer blandt andet miljømæssige og sociale karakteristika, og vi har klassificeret produktet som omfattet af artikel 8 i EUs forordning (EU) 2019/2088 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger. Du kan læse de prækontraktuelle oplysninger iht. forordningens artikel 6 og 8 her.

Bæredygtighedsrisici

PensionDanmark har en politik for håndtering af bæredygtighedsrisici, som vedrører mulige negative påvirkninger af samfund og omgivelser, og som i sidste ende kan forringe afkastet fra vores investeringer.

PensionDanmark ønsker at være en bæredygtig investor og begrænse disse risici. Læs mere, om hvordan vi gør det.

Produktoplysninger

For hvert finansielt produkt skal der offentliggøres oplysninger i henhold til artikel 10, stk. 1 i forordning (EU) 2019/2088 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger, der identificerer det finansielle produkt og viser produktets miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Du kan læse de bæredygtighedsrelaterede oplysninger her.