menu arrow mobile
Om os

Stabile aktier

Den ene delportefølje investerer udelukkende i såkaldt stabile aktier, som er selskaber med en stabil og ikke særlig konjunkturfølsom indtjening. For de ældre medlemmer, som har en kortere investeringshorisont end de yngre medlemmer og derfor er mere følsomme over for større kortsigtede tilbagefald i aktiemarkederne, udgjorde de stabile aktier henover 2022 op til 40 pct. af medlemmets samlede aktieinvesteringer. For de yngre medlemmer under 55 år udgjorde de stabile aktier til sammenligning godt 20 pct. af den samlede aktieportefølje. 

Balanceret aktieportefølje 

Den resterende del af aktieporteføljen tilstræber en betydelige spredning og er investeret i godt 1.000 forskellige virksomheder spredt over mange lande og sektorer. Porteføljen er opdelt i en række internt og eksternt forvaltede delporteføljer, som forvaltes med forskellige investeringstilgange – det kan f.eks. være porteføljer, som primært har fokus på at identificere virksomheder med betydelige vækstmuligheder eller porteføljer med fokus på at identificere billige undervurderede selskaber. I foråret 2020 blev der desuden etableret to nye aktieporteføljer, der alene har fokus på at investere i selskaber, der søger at bidrage til at løse de globale udfordringer som udtrykt ved FN’s verdensmål og behovet for grøn omstilling.

PensionDanmarks aktieliste

PensionDanmarks børsnoterede aktieportefølje indeholder investeringer i omkring 950 forskellige selskaber.

Se PensionDanmarks aktieliste.

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende børsnoterede investeringer, er du velkommen til at kontakte PensionDanmarks investeringsafdeling.